onsdag 3 januari 2018

Val-sms från Folkets parti och Centerpartiet var lagbrott

Tiotusentals islänningar fick i sms uppmaningar om att rösta på Folkets parti och Centerpartiet i senaste alltingsvalet. Men röstfisket var olagligt. Bägge partierna bröt mot kommunikationslagen genom att skicka sms till personer som inte tackat ja till denna typ av marknadsföring. Både Folkets parti och Centerpartiet lägger skulden för lagbrottet på andra.

Både Folkets parti och Centerpartiet lyckades i valet i oktober att ta sig in i alltinget för första gången. Men det var länge osäkert om bägge skulle lyckas klara femprocentsspärren. Inte minst Folkets parti såg i de sista opinionsmätningarna ut att inte ha tillräckligt väljarstöd för att få mandat i alltinget.

Dagen före valdagen skickade Folkets parti sms till 80 763 personer. Där uppmanades mottagarna att utnyttja sin rösträtt genom att rösta på Folkets parti. I meddelandena marknadsförde partiet vallöften om att avskaffa fribeloppet för försörjningsstöd och om att höja gränsen för hur mycket privatpersoner får tjäna utan att behöva betala skatt.

Centerpartiet messade 57 682 väljare på valdagen. Två olika sms skickades till mottagarna. I det ena uppmanades de att rösta på Centerpartiet. I det andra sade sig partiet ha en tydlig framtidsvision och kraft att genomföra dessa löften.

Bägge partierna vände sig till kommunikationsföretaget 1819 för att genomföra utskicken. Myndigheten Póst- og fjarskiptastofnun fick in totalt 71 klagomål på partiernas sms till väljarna. Myndigheten fastslår nu att bägge partierna bröt mot kommunikationslagen.

Póst- og fjarskiptastofnun skriver i besluten att denna typ av elektronisk marknadsföring bara är tillåten när mottagaren gett sitt samtycke. Något sådant godkännande fanns inte här. Trots att det var 1819 som genomförde utskicken var de Centerpartiet och Folkets parti som ansvarade för dem. Myndigheten anser också att 1819 måste skaffa sig bättre kunskaper om reglerna.

Både Centerpartiet och Folkets parti försökte på olika sätt hävda att de inte ansvarade för det olagliga röstfisket.

I svaret till Póst- og fjarskiptastofnun skriver Centerpartiets advokat att partiet instruerade 1819 att inga sms skulle skickas till personer som undanbett sig denna typ av marknadsföring. Partiet ansåg sig därmed ha gjort vad som var möjligt för att meddelanden inte skulle skickas till mottagare som tackat nej till liknande sms.

Póst- og fjarskiptastofnun svarade Centerpartiet att det inte bara var olagligt att skicka marknadsförings-sms till personer som sagt nej till sådana. Samtliga sms var olagliga eftersom samtycke är nödvändigt. Detta besvarades inte av Centerpartiets advokat.

Folkets partis vd lade i stället skulden på partiets två toppkandidater - Halldór Gunnarsson och Pétur Einarsson - i den nordöstra valkretsen, en valkrets där partiet inte fick något mandat i alltinget. Det var enligt vd:n dessa två kandidater som ordnade utskicket tillsammans med 1819.

Halldór Gunnarsson uppger att en majoritet av partistyrelsen ska ha stått bakom beslutet att skicka sms till väljare. Beslutet ska ha fattats under ett möte där samtliga toppkandidater från de olika valkretsarna närvarade.

Men så var det inte enligt Folkets partis vd. Där pekas Halldór Gunnarsson och Pétur Einarsson ut som de två ansvariga för utskicket. De ska heller inte ha haft partistyrelsens godkännande för marknadsföringen. Vidare hävdar vd:n att partiledaren Inga Sæland ska ha försökt stoppa utskicket när 22 000 sms gått ut, men att Halldór Gunnarsson ska ha sagt åt 1819 att fortsätta.

Póst- og fjarskiptastofnun skriver i beslutet att Folkets parti var ansvarigt för utskicket. Om det skulle ha varit så att partiledaren ville stoppa det skulle partiet ha vidtagit åtgärder för att försäkra sig om att det inte fortsatte. Men ledningen gjorde inte tillräckligt för att avbryta marknadsföringskampanjen. Inte heller har myndigheten fått några dokument som faktiskt visar att ledningen försökte stoppa sms:en.

Här kan du läsa mer om sms:en från Folkets parti och Centerpartiet och här och här kan du läsa Póst- og fjarskiptastofnuns beslut i sin helhet.