torsdag 8 februari 2018

52 nya kvotflyktingar på väg till Island

Foto: Velferðarráðuneytið
Inom de närmaste veckorna anländer 52 nya kvotflyktingar till Island. Flyktingarna kommer från Syrien, Irak och Uganda. De flesta lever i dag i FN:s flyktingläger i Jordanien. De får bostäder i fyra olika kommuner: Fjarðabyggð, Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur och Mosfellsbær. Det är första gången som Súðavíkurhreppur tar emot kvotflyktingar.

Redan om en vecka kommer 23 flyktingar - varav elva är barn - från Irak och Syrien till Island. Det handlar om fem familjer där tre får bostad i Flateyri i Ísafjarðarbær, en i Ísafjörður och en i Súðavíkurhreppur. Planerad ankomst är den 15 februari. Det uppger Ísafjarðarbær i ett pressmeddelande.

Det var för två år sedan som Súðavíkurhreppur, Ísafjarðarbær och Bolungarvíkurkaupstaður i Västfjordarna tillsammans sade sig vara beredda att ta emot flyktingar. Alla tre kommunerna deltar i samarbetet, men den här gången är det inga flyktingar som bosätter sig i Bolungarvík.

Kommunerna har ordnat bostäderna genom avtal med privata ägare. Lägenheterna utrustas av Röda Korset. Organisationen ordnar också undervisning i isländska, stödfamiljer med mera. Invånarna informerades nyligen om arbetet vid ett välbesökt möte i Ísafjörður.

Súðavíkurhreppur har tidigare inte tagit emot kvotflyktingar. Till Ísafjarðarbær kom 1996 totalt 30 flyktingar från det forna Jugoslavien.

Familjerna som är på väg till Island finns sedan flera år tillbaka i FN:s flyktingläger i Jordanien. Där fick de i november information om Island inför resan.

Inom kort väntas tio flyktingar till Mosfellsbær. Samtliga vuxna i gruppen är hbtq-personer som utsatts för förföljelse i hemlandet Uganda. Kommunen har ordnat fem bostäder åt de olika familjerna.

Även Fjarðabyggð har nu kommit överens med regeringen om att ta emot kvotflyktingar. Avtalet undertecknades i går av socialminister Ásmundur Einar Daðason och kommunchefen Páll Björgvin Guðmundsson. Det rör sig om nitton personer i fyra olika familjer från Irak. De får sannolikt bostäder i Reyðarfjörður och Neskaupstaður.

Fjarðabyggð har vid ett tidigare tillfälle tagit emot kvotflyktingar. Det var 1999 som flyktingar kom till kommunen från Kosovo.

Mottagandet sker i samarbete med Röda Korset. Organisationen ska på olika sätt hjälpa personerna att anpassa sig till det isländska samhället. Ásmundur Einar Daðason säger i ett uttalande att det är viktigt att flyktingarna får nödvändigt stöd:
"Det har avgörande betydelse att dessa människor, som har fått utstå och tolerera så mycket, tas emot väl, att de känner sig välkomna och att de får bästa möjliga stöd för att skapa sig fotfäste i samhälle och skapa sig ett bra liv här i landet."
Samtliga 52 flyktingar som snart kommer till Island har arabiska som modersmål.

Här kan du läsa mer om Islands flyktingmottagande.