lördag 3 februari 2018

Dagens bonuscitat

"På vissa ställen lyckas det inte att bemanna skolorna med behöriga lärare. Barnen behöver vara i skolan och då är detta en nödåtgärd. Vi har tillräckligt med utbildade lärare i samhället. Vi behöver 4 500 till 5 000 lärare i grundskolan, och det finns omkring 10 000 personer någonstans ute i arbetslivet som har utbildning, så hälften av lärarna med utbildning och behörighet undervisar inte."

Rósa Ingvarsdóttir, ordförande för Kennarafélag Reykjavíkur, i Fréttablaðið om hur det blir allt svårare att rekrytera lärare när i synnerhet turistbranschen lockar många med bättre löner.