måndag 12 februari 2018

Dagens citat

"Det är 35 år sedan jag började att baka och då var det bara bullmåndag på måndagen och det var i princip helgerån att börja tidigare. Men de senaste åren har det blivit så att vi kanske börjar på torsdagen eller fredagen och då har människor på torsdagen börjat fråga: 'När kommer fastlagsbullarna?'"

Jóhannes Felixson, ordförande för Landssamband íslenskra bakarameistara, i Vísir om hur traditionen med fastlagsbullar nu börjar tidigare än på själva fastlagsmåndagen - läs mer här.