lördag 24 februari 2018

Dagens citat

Foto: Riksdagen
"Mitt uppdrag nu är att knyta Sverige och svenskarna närmare Island och islänningarna. Detta ska genomsyra mina fyra år här."

Håkan Juholt, Sveriges ambassadör på Island, i Barometern om att ha lämnat politiken för diplomatin.