tisdag 6 februari 2018

Dagens citat

"Jag sade det då och jag står fast vid det att det krävs ett trängande behov för att begränsa yttrandefriheten och domstolens avgörande slutsats att ett sådant behov inte förelåg. Det påpekas också att det gjordes ingrepp i yttrandefriheten vid en mycket känslig tid. ... Detta visar naturligtvis behovet av att regeringen tittar på denna dom och samtidigt lagstiftningen runt hela detta fall och om det inte finns skäl till att se över den."

Statsminister Katrín Jakobsdóttir i RÚV om domstolsbeslutet att avvisa Glitnirs konkursbos krav på att Stundin inte ska få publicera uppgifter ur dokument som läckts från banken - läs mer här.