fredag 9 februari 2018

Gryning ställer inte upp i kommunalvalen på Island

Gryning kommer inte att ställa upp i kommunalvalen på Island den 26 maj i år. Partiet hade tidigare planer på att kandidera i bland annat Reykjavík och Akureyri. Sedan Gryning bildades 2012 har partiet aldrig lyckats vinna något mandat. I ett pressmeddelande skriver partiledaren Pálmey Gísladóttir att partiet inte kommer att sluta arbeta för hjärtefrågorna.

När Gryning bildades 2012 var det närmast som en paraplyorganisation för mindre politiska partier och rörelser som grundats under de senaste åren. Där samlades ledamöter från alltingets grundlagsråd såväl som personer som varit aktiva inom partier som Rörelsen, Medborgarrörelsen och Liberalerna.

Alltingsvalet 2013 blev Grynings hittills bästa. Visserligen räckte inte 3,1 procent av rösterna till något mandat, men partiet blev det största utanför alltinget och resultatet räckte till att säkra partistöd under hela mandatperioden. Det gav Gryning ekonomiska möjligheter att arbeta vidare.

I kommunalvalen året därpå hade Gryning förhoppningar om att vinna mandat i tre storkommuner: Reykjavík, Kópavogur och Akureyri. Inte heller den här gången var stödet tillräckligt. I både Reykjavík och Akureyri fick Gryning 1,4 procent av rösterna. I Kópavogur blev det bara 0,8 procent.

Nästa nederlag kom i alltingsvalet 2016. Gryning ställde åter upp i samtliga sex valkretsar. Partiet fick 1,4 procent av rösterna. Samtidigt som avståndet till alltingets femprocentsspärr ökade var stödet dessutom för lågt för att Gryning skulle få behålla något partistöd.

Bara ett år senare var det dags för alltingsval igen. Efter en regeringskris var tiden till förberedelser kort. Från Grynings ledning kom först beskedet att partiet skulle ställa upp. Strax därefter ändrade sig ledningen. Att kandidera skulle kräva resurser - ekonomiska och personliga - som partiet saknade.

Gryning var inte det enda mindre partiet som hade liknande problem. Folkfronten vände sig till Gryning med förhoppningen om att kunna bilda en valallians. Diskussionerna ledde dock inte till något samarbete.

Men den här gången höll Gryning dörren öppen. Om regionala partiföreningar ansåg sig ha möjlighet att kandidera tänkte inte ledningen stoppa dem. Gryning gick till val i den södra valkretsen. Resultatet blev det femte sämsta valet i Islands historia. Sett till hela riket fick partiet bara 0,05 procent av rösterna.

Utgången gav knappast Gryning någon medvind inför vårens kommunalval. Nu skriver partiledaren Pálmey Gísladóttir i ett pressmeddelande att Gryning inte ställer upp i någon av Islands kommuner i valet den 26 maj:
"Detta var inget enkelt beslut, men enligt styrelsens bedömning finns inget annat alternativ. Gryning kommer dock att fortsätta att arbeta med de frågor som förbundet har engagerat sig i och lyfta fram dem så mycket som möjligt."
Pálmey Gísladóttir meddelar även att hon hoppar av som ordförande. Hon skriver på Facebook att beslutet är väl övervägt och att det beror på personliga skäl.

Här kan du läsa mer om Grynings senaste valresultat.