onsdag 7 februari 2018

Isländska företag flitigast på sociala medier i hela Europa

Åtta av tio isländska företag använder sociala medier. Inte i något annat europeiskt land är det så många företag som har sociala medier som ett sätt att kommunicera med kunder. Lika vanligt är det att isländska företag har en egen webbplats - men där är flera andra länder före. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Under 2017 var det 79 procent av isländska företag med minst tio anställda som fanns på sociala medier. Det är en högre andel än i trettio andra europeiska länder. Inom EU är genomsnittet 47 procent. I Sverige nyttjar 65 procent av företagen sociala medier.

När det gäller webbplatser hamnar Island inte i topp. Det är 82 procent av isländska företag som har en egen hemsida. EU-snittet är 79 procent. Vanligast med webbplatser är det i Danmark med 95 procent.

Danmark och Malta är de två länder där företag oftast driver både en egen webbplats och konton på sociala medier. Det är 67 procent som använder de olika typerna. På Island är motsvarande siffra 63 procent.