fredag 23 februari 2018

Jordskalv kan sprida sig närmare isländska fastlandet

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett jordskalv på 3,6 skakade Kópasker i går morse. Skalvet hade sitt epicentrum i Öxarfjörður en dryg mil väster om samhället. Ytterligare ett fyrtiotal jordskalv skedde i samma område under torsdagen. Sannolikt är det samma jordskalvssvärm som under en längre tid drabbat Grímsey som nu rör sig närmare det isländska fastlandet.

Den jordskalvssvärm som den senaste tiden skakat Grímsey har avmattats. Under onsdagen skedde ett hundratal jordskalv i området. Ungefär lika många jordskalv inträffade under gårdagen. De största skalven av dessa uppmättes till 2,7.

Även om jordskalven fortsätter är intensiteten alltså betydligt mindre. Men nu ser det ut som att aktiviteten är på väg att sprida sig mot fastlandet. I går skedde ett fyrtiotal jordskalv i Öxarfjörður. En majoritet av skalven skedde till havs en dryg mil väster om Kópasker.

Gårdagens största skalv inträffade klockan 7.34 och hade en magnitud på 3,6. Skalvet kändes i Kópasker med omnejd.

Jordskalv är mycket vanliga såväl vid Grímsey som Kópasker. Bägge platserna ligger i anslutning till den så kallade Tjörnessprickzonen, ett område där den nordamerikanska och den eurasiska kontinentalplattan glider isär från varandra.

Kópasker är en av de platser där ett jätteskalv skulle kunna inträffa. I januari 1976 skedde ett skalv med en magnitud på 6,2 som orsakade stor materiell förödelse.

Ett hundratal personer övergav då tillfälligt sina hem. I ortens enda butik föll alla varor ned från hyllorna. Vattenförsörjningen förstördes. En milslång sträcka av vägen till Kópasker fick stora sprickor efter skalvet. Dessutom försvann en tjärn när vattnet plötsligt sipprade ned i marken genom nya sprickor.

Nu har myndigheterna fortsatt förhöjd beredskap för jordskalv på norra Island. På Grímsey har dock invånarna återfått nattsömnen. De senaste dagarna har jordskalven varit både färre till antalet och mindre till styrka. Guðrún Gísladóttir berättar för Vísir att hon plockat ned saker från hyllorna för att inte riskera att de ska rasa vid ett kraftigt skalv:
"Detta har varit trist, mycket aktivitet här och när de stora skalven kommer så är det som att huset här blir påkört."
Här kan du läsa mer om jordskalvssvärmen vid Grímsey.