söndag 4 februari 2018

Korpar som matas stör invånare i Egilsstaðir

Mata inte de korpar som håller till i norra Egilsstaðir. Den uppmaningen kommer från myndigheter i kommunen Fljótsdalshérað. De korpar som ständigt får matrester håller till på en och samma plats där de väntar på ny föda - och stör närboende. Ofta börjar de kraxa långt före gryningen. Ibland håller korparna på hela nätterna.

På Island finns omkring 2 500 par av korpar. På hösten uppskattas beståndet till omkring 12 000 djur. Korpen får i regel fyra till sex ungar.

Korpen finns över hela landet. Under vintern håller den ofta till i utkanten av tätorter eftersom det är lätt att hitta föda där.

I norra Egilsstaðir finns ett stort antal korpar som nu irriterar närboende. De håller till i träd och lyktstolpar. Korparna börjar ofta kraxa högljutt långt före gryningen. Ibland pågår oväsendet hela nätterna och stör nattsömnen för personer som bor i området.

Boende har vänt sig till lokala myndigheter och kommunen Fljótsdalshérað med klagomål. Kommunen uppger i en uppmaning till invånarna att det finns någon som regelbundet lägger ut matrester till korparna. Att korparna ständigt får mat på samma ställe gör också att de uppehåller sig på samma plats.

Kommunen uppmanar nu den som matar korparna att sluta - åtminstone så nära bebyggelse. Korpar är vilda djur som kan hitta föda på egen hand.

Här kan du läsa mer om korpen på Island.