lördag 3 februari 2018

Majoritet islänningar vill avskaffa statskyrkan

En majoritet av islänningarna vill kapa banden mellan stat och kyrka. Opinionen för en skilsmässa har växt sig starkare sedan 2015. Det visar en opinionsundersökning utförd av Maskína. Det är framför allt unga islänningar som är bosatta i Reykjavíkområdet som vill avskaffa statskyrkan. Mest positiva till en skilsmässa är Piratpartiets väljare.

När Maskína 2015 ställde frågan om det blivit dags att avveckla statskyrkan var det 49 procent som sade ja. Bara 18,8 procent var emot ett sådant steg medan 32,2 procent varken var positivt eller negativt inställda till en skilsmässa.

Tre år senare har stödet för att kapa banden mellan stat och kyrka ökat. Nu är det 55,3 procent som vill avskaffa statskyrkan. Men det är också fler som inte förespråkar någon förändring. Det är 21,9 procent som vill behålla statskyrkan. Andelen neutrala har däremot minskat till 22,8 procent.

Frågan om kyrkans framtid splittrar olika väljargrupper. Män, islänningar i åldern 18 till 29 år, personer bosatta i Reykjavíkområdet, låg- och medelinkomsttagare och högskoleutbildade förespråkar i större utsträckning än andra en skilsmässa. Kvinnor, islänningar som har fyllt 60 år, personer bosatta på landsbygden, höginkomsttagare och personer med enbart grundskoleutbildning tycker oftare att kyrkan ska förbli en statlig angelägenhet.

Hela 89,1 procent av Piratpartiets väljare anser att banden ska kapas. Samma åsikt har 75,5 procent av Gröna vänsterns sympatisörer, 70,1 procent av Renässans, 62,3 procent av Socialdemokraternas, 37,4 procent av Självständighetspartiets, 26,3 procent av Framstegspartiets, 23,7 procent av Folkets partis och 19,4 procent av Centerpartiets.

Den högsta andelen förespråkare för en isländsk statskyrka finns inom Folkets parti där 49,2 procent säger nej till skilsmässa. Inom Framstegspartiet är motsvarande siffra 48,8 procent, inom Centerpartiet 39,5 procent, inom Självständighetspartiet 32,2 procent, inom Gröna vänstern 12,2 procent, inom Socialdemokraterna 12 procent, inom Renässans 8,6 procent och inom Piratpartiet 6,4 procent.

Här kan du läsa mer om opinionen när det gäller statskyrkans framtid.