söndag 25 februari 2018

Nio av tio islänningar missnöjda med Donald Trump

Nio av tio islänningar tycker att Donald Trump gör ett dåligt jobb som USA:s president. Han får betydligt sämre betyg av islänningarna än Rysslands president Vladimir Putin. Men en majoritet är även missnöjda med Vladimir Putins sätt att sköta sitt uppdrag. Det visar en opinionsmätning utförd av Maskína.

Donald Trump har inte imponerat på islänningarna under sitt första år vid makten. Bara 4 procent tycker att han gör ett bra jobb. Däremot är det hela 90,2 procent som anser att han sköter uppdraget dåligt. Ytterligare 5,7 procent är varken positivt eller negativt inställda till Donald Trump som USA:s president.

Kvinnor, unga islänningar och personer med högskoleutbildning har oftare en negativ uppfattning om Donald Trump.

Men i vissa kretsar har Donald Trump ett starkare stöd än bland befolkningen i allmänhet. Bland de islänningar som tycker att Vladimir Putin gör ett bra jobb är det 20,5 procent som också ger Donald Trump ett gott betyg.

Bland Centerpartiets sympatisörer är det 10,8 procent som gillar Donald Trump. Nästan lika många - 9,7 procent - av Självständighetspartiets anhängare uppskattar hans insatser. Men bland Socialdemokraternas väljare är det ingen som ger honom godkänt betyg. Och i Gröna vänsterns led är det bara 0,7 procent som är nöjda med Donald Trump.

Fler uppskattar alltså Vladimir Putin. Men en majoritet - 54 procent - svarar att Rysslands president gör ett dåligt jobb. Det är 15,7 procent som tycker att han sköter sig medan 30,3 procent anser att han varken är bra eller dålig.

Män, islänningar som har fyllt 60 år och personer med enbart grundskoleutbildning är mer förtjusta i Vladimir Putin än andra. Han är framför allt en president som tilltalar isländska män. Det är 25,1 procent av männen som uppger att han gör ett bra jobb - men bara 5,4 procent av kvinnorna.

Många av Vladimir Putins isländska anhängare gillar också Donald Trump. Bland dem som ger Vladimir Putin ett gott betyg ger 79,7 procent samma betyg åt Donald Trump.

Även här är det Centerpartiets väljare som sticker ut. Hela 35,9 procent gör tummen upp åt Vladimir Putin. Minst entusiastiska över Rysslands president är Renässans och Gröna vänsterns sympatisörer. Där är det bara 7,1 respektive 7,5 procent som är nöjda.