måndag 5 februari 2018

Rabbiner vill förhindra förbud mot omskärelse på Island

Omskärelse kränker pojkars rättigheter på samma sätt som könsstympning kränker flickors rättigheter. Därför ska det enligt ett förslag från nio alltingspolitiker bli förbjudet för föräldrar att låta omskära pojkar. Den som bryter mot lagen riskerar upp till sex års fängelse. Men rabbiner protesterar mot förslaget och uppmanar till internationella påtryckningar för att stoppa det.

Könsstympning av flickor förbjöds 2005 på Island. Omskärelser av pojkar är sällsynta. Mellan 2006 och 2016 omskars fjorton pojkar. Bara ett av dessa ingrepp gjordes inom den offentliga vården.

Att ingreppen inte är fler beror på att det på Island finns omkring 800 registrerade muslimer. Någon judisk församling finns inte - men antalet judar i landet tros vara cirka 100 personer. Det är främst i dessa religioner som omskärelse är vanligt förekommande.

Nu vill nio alltingspolitiker förbjuda omskärelse av pojkar. Bakom förslaget står ledamöter från Framstegspartiet, Folkets parti, Piratpartiet och Gröna vänstern. Första undertecknare är framstegspartisten Silja Dögg Gunnarsdóttir.

I motionen skriver de att omskärelser har utförts i 5 000 år. De nio alltingspolitikerna anser dock att omskärelse står i strid med FN:s barnkonvention. Själva ingreppet utgör en medicinsk risk. Det innebär också en kränkning av barnets rättigheter som inte kan göras ogjord.

Förbudet ska gälla tills barnet är tillräckligt gammalt för att förstå vad ingreppet har för konsekvenser. I förslaget nämns ingen särskild ålder för när omskärelse ska vara tillåten. Innan denna ålder har uppnåtts ska omskärelse bara få utföras när det är nödvändigt av hälsoskäl.

Straffet för den som bryter mot förbudet blir upp till sex års fängelse. Det är samma straffskala som när det gäller könsstympning av flickor.

Förslaget har väckt starka känslor bland europeiska rabbiner. Enligt Ynetnews betraktar de ett förbud mot omskärelse som ett hot mot religionsfriheten.

Två av de rabbiner som protesterar är Yair Melchior, överrabbin i Danmark, och Yoav Melchior, rabbin i Oslo. I ett brev som Ynetnews tagit del av skriver rabbinerna att de vill stoppa förslaget genom internationella påtryckningar. Annars finns en risk att liknande förslag kommer i fler länder:
"There is no country in the world now that bans circumcision. This sets a dangerous precedent that may affect other countries; the Danish parliament is now considering such a bill as well."
Även Europeiska rabbinkonferensen riktar kritik mot förslaget. I ett uttalande som citeras av Ynetnews skriver de att omskärelse inte kan stoppas genom lagstiftning:
"Circumcision is a critical part of Jewish life and no authority in the world can forbid Jews from carrying out this commandment."
Silja Dögg Gunnarsdóttir säger till Vísir att den internationella uppmärksamheten var en överraskning. Kritiken från rabbiner har dock inte fått henne att ändra sig. Ett förbud behövs för att skydda pojkars rättigheter på samma sätt som flickor skyddas genom förbudet mot könsstympning:
"Jag har respekt för andra religioner och jag tycker om människor helt oavsett var de bor eller vad de väljer att tro på, men detta är en barnavårdsfråga. Detta är våld mot barn. Barnen drabbas av chock, de gråter och jag tycker inte att det är acceptabelt. ... Detta är en onödig åtgärd och ingrepp som orsakar smärta och görs utan deras samtycke. Den är oåterkallelig och orsakar risk för sjukdomar och annat."
Övriga undertecknare av förslaget är Gröna vänsterns Ólafur Þór Gunnarsson och Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Folkets partis Inga Sæland, Ólafur Ísleifsson och Guðmundur Ingi Kristinsson, Piratpartiets Jón Þór Ólafsson och Björn Leví Gunnarsson samt Framstegspartiets Líneik Anna Sævarsdóttir.