tisdag 27 februari 2018

Stigande arbetslöshet på Island för fjärde månaden i följd

Arbetslösheten på Island var i januari den högsta på tio månader - och den ökade för fjärde månaden i rad. Då var 2,4 procent av islänningarna utan jobb. Arbetslösheten steg i samtliga regioner. Men kulmen nås sannolikt i februari. Därför räknar Vinnumálastofnun i en prognos med att arbetslösheten sjunker på nytt.

För fjärde månaden i följd steg arbetslösheten på Island i januari. Det var då 2,4 procent som var inskrivna som arbetslösa - en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med december 2017.

I januari 2017 var arbetslösheten 3,0 procent - den högsta siffran på flera år. Andelen till att den då var onormalt hög var en strejk bland sjömän som gjorde att många företag inom fiskeindustrin varslade anställda på land om uppsägning.

Arbetslösheten i januari var den högsta på tio månader. Vinnumálastofnun räknar med att den redan kulminerade då eller att den når toppen i februari. Inom byggindustrin samt övernattningar och restaurang är arbetslösheten som högst vid denna tid på året. Från och med mars brukar den sjunka.

Suðurnes var den region som drabbades hårdast av finanskraschen. Under den senaste tidens ekonomiska uppsving har arbetslösheten i Reykjavíkområdet ofta hunnit i kapp och förbi. Men de senaste månaderna är det åter Suðurnes som har den största andelen arbetslösa på Island.

I januari var arbetslösheten på Suðurnes 3,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Därefter följde Norðurland eystra med 2,8 procent (+0,3), Reykjavíkområdet med 2,4 procent (+0,2), Västfjordarna med 2,2 procent (+0,1), Suðurland med 2,1 procent (+0,4), Austurland med 2,1 procent (+0,3), Vesturland med 1,7 procent och Norðurland vestra med 1,6 procent (+0,4).

Gapet mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden fortsätter att vara lågt. I januari var 2,3 procent av männen och 2,5 procent av kvinnorna utan jobb.

Även andelen långtidsarbetslösa är lågt - men ökar. Det var i januari i år 19,5 procent som hade saknat arbete i minst ett år. För ett år sedan var motsvarande siffra 15,8 procent.

Mycket tyder nu på att de senaste årens högkonjunktur passerat toppen. Under januari utfärdades 133 arbetstillstånd till utländska medborgare. Det är första gången på fyra år som antalet inte ökar under just januari.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.