lördag 17 mars 2018

Dagens bonuscitat

Foto: Citizen Press
"Hur kan det vara så i ett land där det produceras så mycket elektricitet att vissa landsdelar kommer i sista hand? ... Varför har det inte sedan länge garanterats att alla har lika tillgång till elektricitet. Kan det vara så att storindustrin har förblindat personer - att de inte tycker att det finns någon hybris i att bygga ett säkert energisystem för några tusen personer?"

Författaren Andri Snær Magnason i Morgunblaðið om hur elektricitet är en bristvara i vissa regioner samtidigt som storindustrin använder drygt tre fjärdedelar av den totala elproduktionen.