tisdag 13 mars 2018

Dagens citat

"Vi ser en opinionsmätning där 92 procent av Gröna vänsterns väljare vill att justitieminister Sigríður Andersen avgår. Rósa Björks och Andrés inställning är i total överensstämmelse med Gröna vänsterns väljares vilja. ... Därför är detta ännu ett exempel på att man i alltinget säljer sig billigt för tre ministerstolar."

Ágúst Ólafur Ágústsson, alltingsledamot för Socialdemokraterna, i Vísir om hur samtliga inom Gröna vänstern med undantag för Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson röstade mot misstroendeförklaringen mot Sigríður Á. Andersen - läs mer här.