måndag 26 mars 2018

Dagens citat

"Jag välkomnar verkligen denna utgång och detta är faktiskt bättre än man vågade hoppas. Det är mycket viktigt att det råder så bred enighet om detta i bägge bygderna. Och vi väntar oss gott av detta samgående som säkerligen kommer att skapa väldigt många möjligheter, till exempel här i Breiðdalur."

Hákon Hansson, kommunalråd i Breiðdalshreppur, i RÚV om lördagens folkomröstning där en majoritet av invånarna i Fjarðabyggð och Breiðdalshreppur röstade för en sammanslagning av de två kommunerna - läs mer här.