onsdag 21 mars 2018

Dog i dykolycka i Silfra - änkling utan rätt till ersättning

En 26-årig kvinna omkom efter en dykolycka vid Silfra. Men änklingen får inte rätt till ersättning från arrangörens försäkringsbolag. Mannen - en kinesisk turist - hävdade att ledaren för dykturen begick en rad allvarliga misstag som ledde fram till kvinnans död. Men två amerikanska deltagare på samma tur tillbakavisar anklagelserna.

Det var den 26 januari 2016 som polis och räddningstjänst larmades till Silfra vid Þingvellir. En 26-årig kvinna från Kina hade förlorat medvetandet under ett dyk. Hon fördes till Reykjavík med helikopter för vård, men hennes liv gick inte att rädda.

Efter olyckan uppstod en tvist mellan arrangören och änklingen. Mannen ville ha ersättning från arrangörens försäkringsbolag. Men mannen fick nej. Arrangören av dykturen ansåg sig inte skyldig att betala eftersom den person som ledde dykningen inte gjort något fel. I stället lade arrangören ansvaret för olyckan på kvinnan.

Nu ger Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum, den nämnd som avgör försäkringstvister, arrangören rätt. Utöver mannens egen berättelse om händelseförloppet finns inget som säger att ansvaret var arrangörens. Andra vittnesmål står också direkt i strid med änklingens version av förloppet.

Fyra personer deltog i turen. Utöver de två kinesiska turisterna var det ett amerikanskt par som var med. Till skillnad från de två kineserna var de erfarna dykare. Inför dyket skrev dock samtliga på en försäkran om att de hade nödvändig kunskap och erfarenhet.

Dyket började odramatiskt. Men efter en kort stund upptäckte ledaren - som simmade i täten - att kvinnan saknades. Samtidigt såg han luftbubblor från en plats i Silfra som de nyss passerat. Där hittade han kvinnan liggande på en avsats på fem meters djup.

Då var kvinnan vid medvetande. Dykledarens bedömning var att hon andades för häftigt. När han försökte kontakta henne och hantera hennes utrustning spjärnade hon emot. I samma ögonblick tappade hon delar av utrustningen och föll till en avsats på 30 meters djup. Där kan det iskalla vattnet i Silfra ha chockat henne.

Dykledaren såg först till så att de övriga tre var i säkerhet. Han vände sig sedan till den amerikanske mannen. Tillsammans dök de för att undsätta kvinnan. När hon var åter på land var hon inte längre vid medvetande.

Två dagar senare dödförklarades kvinnan på sjukhus i Reykjavík. Då var hoppet ute om att hon skulle kunna räddas. Hennes make lade hela ansvaret för olyckan på arrangören. Han hävdade att utrustningen inte levde upp till lagens krav, att de inte fått någon information före dyket och att ledaren agerat felaktigt efter att ha upptäckt att kvinnan saknades.

Dykledaren tillbakavisar alla anklagelser om vårdslöshet. Han gick igenom förutsättningarna och utrustningen inför dyket. Han informerade också om det dokument som de kinesiska turisterna valde att skriva på. Där intygade de att de hade tillräcklig kunskap för att delta i dykturen. Inte heller fanns det några fel på utrustningen. När han insett att kvinnan var försvunnen gjorde han allt som en erfaren dykledare skulle ha gjort för att försöka rädda hennes liv.

Polisens utredning av dödsolyckan visar att allt pekar på att utrustningen fungerade som den skulle. Det fanns inte heller några uppenbara brister i dykledarens agerande efter olyckan.

De två amerikanska deltagarna har dessutom en helt annan version av händelseförloppet än maken. Dykledaren gick igenom såväl själva dyket som utrustningen. Det kinesiska paret ska också ha sagt sig vara bekanta med utrustningen. De informerades också utförligt om innehållet i det dokument som de båda skrev på.

Såväl polisens utredning som de amerikanska turisternas berättelser säger något helt annat om händelseförloppet. Därför anser Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum att arrangörens försäkringsbolag inte är skyldigt att stå för någon ersättning till änklingen.

Här kan du läsa beslutet i sin helhet och här kan du läsa mer om de senaste årens dödsolyckor i Silfra.