tisdag 20 mars 2018

Forskare: Vulkanutbrott fick Island att bli kristet

Ett av de största vulkanutbrotten i mänsklighetens historia kan ha fått Island att bli kristet. Det hävdar forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. Efter att ha studerat lämningar på Grönland tror de att utbrottet vid Eldgjá började 939. Och det är samma utbrott som de tror skildras i Völuspá, Völvans spådom.

Det sägs att det var år 1000 som Þorgeir Ljósvetningagoði på alltinget vid Þingvellir skulle gå över till den kristna tron. Beslutet var inte okontroversiellt. För att kristnandet skulle kunna genomföras fick den gamla tron även fortsättningsvis utövas i avskildhet. Bara några år senare byggdes en kyrka på Þingvellir.

Nu hävdar forskare att ett av de största vulkanutbrotten genom tiderna hade ett avgörande inflytande på processen. Slutsatsen kommer efter att ha studerat dels lämningar av tefra och träd på Grönland, dels skrifter som Völuspá.

Vulkanutbrottet i Eldgjá - som ingår i Katlas vulkaniska system - brukar dateras till år 934. Forskarna har en annan teori om tidpunkten. De har kommit fram till att det började våren 939 och pågick till hösten 940.

Under denna tid producerades omkring 20 kubikkilometer lava - en mängd som räcker för att täcka hela Storbritannien upp till anklarna. Island befolkades omkring 70 år tidigare. För de första generationerna bosättare var detta det första stora vulkanutbrottet som de upplevde i det nya landet.

Völuspá tros ha skrivits år 961. Så tätt inpå utbrottet i Eldgjá var det en upplevelse som många islänningar vid denna tidpunkt kunde berätta om utifrån personliga erfarenheter. I Völuspá finns det enligt forskarna passager som sannolikt är konkreta skildringar av utbrottet. Det talas om en sol som svartnar och om kalla somrar.

Utbrottet i Eldgjá var så omfattande att det ska ha sänkt medeltemperaturen med två grader. Konsekvenserna drabbade inte bara Island. Från en rad olika platser på norra halvklotet finns berättelser om hungersnöd, dåliga skördar och köld.

Dessutom talas det om en beslöjad sol som inte värmer. I skrifter från olika platser i världen beskrivs solen som ovanligt röd - något som enligt forskarna var en följd av det askmoln som spred sig långt från Island under utbrottets gång.

Völuspá skildrar världens tillkomst och undergång. Efter Ragnarök kommer en bättre värld. Denna värld ska enligt forskarna ha varit kristendomen. Völuspá ska ha fungerat som en påminnelse för islänningarna om naturkatastrofernas fasa. Forskarnas tolkning är att den hedniska världsåskådning som finns i verket ska ha varit en dörröppnare åt kristendomen.

Diktningen ska alltså ha tolkats bokstavligt. Den ska ha pekat på faror som skulle kunna undvikas med den kristna tron.

Det var naturligtvis inte slut med vulkanutbrotten för att Island kristnades. Strax efter skiftet hotade lava att förstöra en gård vid Hellisheiði tillhörande en kristen hövding. Detta fick många att tvivla på beslutet att gå över till kristendomen.

Snorri Þorgrímsson - som vid Helgafell byggde en av Islands första kyrkor och som själv argumenterade för kristendomens införande - ska ha debatterat frågan just på Þingvellir. Det sägs att diskussionen slutade när han pekade på den lava som han själv stod på och som omgav dem. Han menade att gudarnas vrede i så fall måste ha varit betydligt större tidigare med tanke på all lava i området.