tisdag 13 mars 2018

Fyra av tio i Reykjavík säger ja till expresstrafik

Fyra av tio Reykjavíkbor är för införandet av kollektivtrafik med ledbussar. Bara två av tio motsätter sig ett system med expressbussar mellan stadskärnan och knutpunkter i ytterområden. Det visar en opinionsmätning utförd av Fréttablaðið. Förslaget kommer att bli en stridsfråga i vårens kommunalval.

Den styrande majoriteten i Reykjavík vill utveckla kollektivtrafiken genom att införa ett nätverk av snabbgående ledbussar. Självständighetspartiet motsätter sig planerna och vill göra satsningen till en valfråga.

Bussarna ska enligt förslaget gå från stadskärnan till olika knutpunkter. Därifrån ska vanliga busslinjer gå ut i bostadsområdena.

Tanken är att ledbussarna ska gå både tätare och snabbare än dagens kollektivtrafik. I högtrafik kan det på vissa linjer bli en avgång var femte minut. Restiden ska kortas genom att expressbussarna får egna filer. Hållplatserna ska förses med skyltar som visar när nästa buss kommer. Alla hållplatser ska också få tak.

Det är 42 procent som är för förslaget medan 21 procent säger nej till planerna. Vidare är det 21 procent som varken är för eller emot idén, 13 procent som inte har bestämt sig och 4 procent som inte vill svara på frågan.

Här kan du läsa mer om förslaget med expressbussar.