lördag 17 mars 2018

Invånarna växer snabbare än politikerna i Mosfellsbær

Minst elva ledamöter ska sitta i kommunfullmäktige i Mosfellsbær. Den siffran klubbades i en ny lag 2012. Men kommunen tänker inte i vårens kommunalval utöka antalet platser i fullmäktige. Även under de kommande fyra åren blir det nio ledamöter. Trots att kommunen passerat gränsen för ett utökningskrav har Mosfellsbær ytterligare tid på sig att anpassa antalet.

Mosfellsbær är en av Islands snabbast växande kommuner. I januari 1998 hade kommunen 5 246 invånare. Det antalet hade i januari 2017 stigit till 9 783 personer. Under förra året steg antalet invånare över 10 000 för första gången i Mosfellsbærs historia.

Den lag som klubbades 2012 säger att kommuner som har över 10 000 invånare måste ha minst elva och högst femton ledamöter i fullmäktige. I samband med kommunalvalet 2014 utökades platserna i Mosfellsbær från sju till nio som en följd av den nya lagen. Sedan dess har kommunen alltså passerat en gräns som kräver en ytterligare utökning.

Men någon diskussion om en utökning i anslutning till kommunalvalet den 26 maj pågår inte. Det säger kommunchefen Haraldur Sverrisson till RÚV. Efter att en invånargräns passerats har kommunen fyra år på sig att anpassa antalet ledamöter - något som för Mosfellsbær innebär att utökningen kan dröja till 2022. Haraldur Sverrisson tror inte att det blir redan i år:
"Jag tycker att det är osannolikt."
Mosfellsbær är Islands sjunde största kommun.