fredag 23 mars 2018

Island på väg mot rösträtt för 16-åringar

Isländska 16-åringar kan få rösta redan i vårens kommunalval. Ett förslag om att sänka åldern för rösträtt fick bred majoritet i den andra omröstningen i alltinget i går. Men det är först i den tredje omgången som frågan avgörs. Den omröstningen kan komma att ske redan i dag. I så fall får ytterligare 9 000 personer rösta i kommunalvalet.

Den 26 maj väljer islänningarna företrädare till 73 kommunfullmäktigen. I dag är rösträttsåldern 18 år i kommunalval - alltså samma ålder som i alltingsval. Men ett förslag om att sänka rösträttsåldern till 16 år kan komma att bli verklighet redan i dag.

Bakom förslaget står fjorton alltingsledamöter. De representerar samtliga åtta partier i alltinget.

Om förslaget går igenom blir det omkring 9 000 islänningar som får möjlighet att rösta för första gången i vårens kommunalval. För att få rösträtt krävs att personen fyller 16 år senast på valdagen och är skriven i kommunen.

Sänkningen av rösträttsåldern fick i den andra omgången i går stöd av 43 alltingsledamöter. Bara en ledamot röstade nej. Vidare var det tio ledamöter som var frånvarande och nio ledamöter som avstod från att rösta.

När det gällde tidpunkten för införandet var alltinget mer splittrat. Det var 29 personer som röstade för ett omedelbart införande - vilket alltså skulle innebära en förändring av rösträttsåldern till vårens kommunalval - medan 24 personer lade ned sina röster.

Två ändringsförslag röstades ned av majoriteten. De föreslog att införandet skulle vänta till 2019 eller 2020. Det hade inneburit att 16-åringarna inte hade fått rösträtt redan till våren.

Debatten i alltinget i går var livlig. Mest kritisk till förslaget var Folkets partis Inga Sæland. Hon motsatte sig en sänkning av rösträttsåldern eftersom hon inte ville utsätta barn för politisk propaganda. Att inte låta 16-åringar rösta var enligt henne ett sätt att skydda dem.

Men i övrigt var det nästan enbart positiva röster i talarstolen. Kultur- och utbildningsminister Lilja Alfreðsdóttir sade att framförhållningen visserligen inte var den bästa, men om förslaget skulle få majoritet skulle hon göra allt hon kunde för att öka kunskaperna bland förstagångsväljarna.

Piratpartiets Helgi Hrafn Gunnarsson beskrev debatten som den mest spännande han deltagit i under sina år i alltinget. Han såg inga hinder för att låta 16-åringar rösta. Det gjorde inte heller Självständighetspartiets Vilhjálmur Árnason. Han ansåg att det hade blivit dags för isländska ungdomar att få inflytande över hur landet styrs. Partikamraten Bjarni Benediktsson var däremot tveksam. Hans uppfattning var att samma ålder borde gälla för liknande typer av rättigheter - som att rösta till kommunfullmäktige respektive alltinget.

Just den demokratiska aspekten har betonats under debattens gång. Unga islänningar röstar i mindre utsträckning än äldre. Genom att sänka rösträttsåldern hoppas undertecknarna av förslaget att fler unga ska rösta.

Som exempel används kommunalvalen 2014. Då var det genomsnittliga valdeltagandet 66,5 procent - men bland islänningar som inte hade fyllt 30 år var det bara 47,5 procent som röstade. En annan förhoppning med förslaget är att det ska bidra till att vända en negativ trend med färre som deltar i allmänna val.

Men 16-åringarna kommer inte att kunna välja in jämngamla ledamöter i fullmäktige. För att få ställa upp i kommunalval måste en kandidat ha fyllt 18 år senast på valdagen.

Den senaste förändringen av rösträttsåldern på Island genomfördes 1984. Då sänktes den från 20 till 18 år. Den förändringen gällde samtliga val. Förslag om att sänka rösträttsåldern i kommunalval till 16 år har lagts flera gånger de senaste åren, men inget av dem har gått hela vägen till beslut.

Förslaget går nu till en ny behandling i alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd. Där har det tidigare haft stöd av fem av nio ledamöter. Därefter kan det gå vidare till alltinget för en tredje omröstning. Om en majoritet stället sig bakom förslaget där blir det verklighet.

För att förslaget ska kunna genomföras behövs sannolikt ett beslut redan i dag. Därefter har alltinget påsklov i två veckor. Då har förtidsröstningen till kommunalvalet redan påbörjats.