torsdag 8 mars 2018

Ja till misstroende hade kunnat fälla Islands regering

Regeringen sprack inte på oppositionens misstroendeförklaring mot justitieminister Sigríður Á. Andersen. Inte heller tänker Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson - som bägge röstade för att fälla ministern - överge Gröna vänstern. Men inom partitoppen finns en stor besvikelse. Flera alltingsledamöter betraktade omröstningen som gällande regeringens framtid.

Oppositionen lyckades i tisdags inte fälla justitieminister Sigríður Á. Andersen genom en misstroendeförklaring. Men oppositionen lyckades däremot skapa osämja inom regeringspartierna. I Gröna vänstern blev en spricka mellan olika politiska linjer uppenbar.

Varken Rósa Björk Brynjólfsdóttir eller Andrés Ingi Jónsson ställde sig bakom Gröna vänsterns beslut att bilda regering med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Ett av skälen som de anförde var just Sigríður Á. Andersens utnämningar av domare till Landsréttur. Att hon agerade olagligt har sedan dess fastställts av landets högsta domstol.

Röstsiffrorna i tisdags kväll blev 33 mot 29. Sigríður Á. Andersens uppdrag som justitieminister var aldrig i fara. Men både Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson röstade alltså med oppositionen för att fälla justitieministern.

Att två av Gröna vänsterns ledamöter inte följde regeringens linje var något av en seger för oppositionen. Beslutet präglade också gårdagen när debatten om misstroendeförklaringen fortsatte.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson säger till RÚV att de inte kommer att lämna partiet och att de kommer att fortsätta ingå i Gröna vänsterns grupp i alltinget. Hennes syfte med att rösta med oppositionen var inte att försöka fälla regeringen:
"För mig handlar detta om en misstroendeförklaring mot justitieministern och inte mot hela regeringen, och det var mycket tydligt."
Men lika tydligt var det inte för vissa av hennes partikamrater. Både Rafney Lilja Magnúsdóttir och Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sade under omröstningen i alltinget att regeringssamarbetet var hotat om misstroendeförklaringen skulle få majoritet. Då fanns bara två alternativ: ministerns avgång eller regeringskris.

För Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, som är Gröna vänsterns gruppledare i alltinget, är inte agerandet slutdiskuterat. Hon kommer att diskutera Rósa Björk Brynjólfsdóttirs och Andrés Ingi Jónssons ställning i partigruppen.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir har samma uppfattning när det gäller misstroendeförklaringen. Hon säger till Vísir att regeringens framtid hade stått på spel om oppositionen fått majoritet för att fälla Sigríður Á. Andersen:
"Om misstroende mot en minister godkänns så har det naturligtvis konsekvenser för regeringssamarbetet som helhet."
Katrín Jakobsdóttir säger till RÚV att det var en besvikelse att Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir röstade med oppositionen. Det kom dock inte som någon chock eftersom de hade förvarnat Gröna vänsterns alltingsgrupp om hur de tänkte rösta.

Även finansminister Bjarni Benediktsson - som också är ledare för Självständighetspartiet - var upprörd efter misstroendeförklaringen mot partikamraten Sigríður Á. Andersen. Han riktade i RÚV sin kritik främst mot Renässans. Han dömde ut partiets agerande i frågan som vulgärt.

Skälet var att Renässans i somras - när partiet satt i regering med Självständighetspartiet och Ljus framtid - inte ansåg att det fanns skäl att fälla Sigríður Á. Andersen. Sedan dess hade enligt Bjarni Benediktsson inget väsentligt förändrats när det gällde hennes utnämningar av domare.

Detta höll inte Þorsteinn Víglundsson, alltingsledamot för Renässans, med om. Han bemötte Bjarni Benediktssons kritik på Facebook. Då var det till exempel inte känt att experter vid flera departement hade varnat Sigríður Á. Andersen för att utnämningarna skulle kunna vara olagliga. Han frågade också om Bjarni Benediktsson ställt sig bakom tillsättningarna om han hade vetat att beslutsunderlaget var bristfälligt.

Sigríður Á. Andersen säger i Morgunblaðið att hon hoppas att debatten om utnämningarna nu är över. Hon är också tacksam över att ha fått stöd av en majoritet i alltinget:
"Jag hoppas att grälet i denna fråga nu är avslutat. Jag hoppas att människor nu får en viss arbetsro. Naturligtvis var syftet med denna misstroendeförklaring främst - på de personer som lade fram den och frodas i rapportering om misstroende och enligt min mening har frodats i att racka ner på alltingets arbete, tjänstemäns arbete och statsförvaltningen som helhet - att förhindra arbetsro. Jag tycker att det har kännetecknat deras argumentation."
Här kan du läsa mer om misstroendeförklaringen mot Sigríður Á. Andersen.