torsdag 29 mars 2018

Kräver utökad övervakning av isländska pedofiler

Myndigheter ska kunna varna för dömda pedofiler. Och personer som gjort sig skyldiga till sexualbrott mot barn ska också kunna tvingas att hålla sig borta från platser där barn bor eller håller till. Dessutom ska pedofilers aktivitet på internet kunna övervakas. Det föreslår framstegspartisten Silja Dögg Gunnarsdóttir i en motion.

Silja Dögg Gunnarsdóttir fick nyligen uppmärksamhet såväl på hemmaplan som utomlands för sitt förslag att förbjuda omskärelse av pojkar. Nu kommer framstegspartisten med ännu ett förslag som har potential att väcka debatt. Hon vill införa omfattande övervakning av pedofiler.

Förslaget gäller personer som har dömts för sexualbrott mot barn. Syftet är enligt Silja Dögg Gunnarsdóttir att förhindra att de gör sig skyldiga till nya övergrepp.

Silja Dögg Gunnarsdóttir vill ge Barnaverndarstofa i uppdrag att övervaka pedofiler. Övervakningen ska ske i samarbete med lokala myndigheter. Ett första steg blir att göra en riskbedömning av personer som gjort sig skyldiga till sexualbrott mot barn. Om återfallsrisken är stor ska övervakningen också bli mer omfattande än om den är liten.

Om förslaget blir verklighet ska pedofiler kunna tvingas genomgå behandling. Ett inslag i behandlingen kan vara löpande samtalskontakter med socialtjänsten. De kan bli skyldiga att hålla sig borta från alkohol och andra droger. Myndigheterna får också rätt att övervaka personernas aktivitet på internet.

Men Silja Dögg Gunnarsdóttir vill även begränsa pedofilers möjligheter till val av bostadsort. De blir skyldiga att meddela myndigheterna om nya adresser. De får inte bara räkna med övervakning av hemmet. De kan dessutom förbjudas att bosätta sig på platser där barn bor eller uppehåller sig.

Barnaverndarstofa ska ges befogenhet att kontakta lokala myndigheter om en dömd pedofil flyttar till kommunen. Om personen bedöms utgöra en stor risk kan lokala myndigheter få tillstånd från Barnaverndarstofa att varna andra om att den finns i området. Det kan röra sig om varningar som går ut till allmänheten.

Informationen till Barnaverndarstofa ska i första skedet komma från riksåklagaren. Myndigheten ska informeras om alla fällande domar gällande sexualbrott mot barn. Fangelsismálastofnun ska meddela myndigheten när en pedofil lämnar fängelset - antingen efter avtjänat straff eller på grund av villkorlig frigivning.

En prövning av återfallsrisken blir obligatorisk för alla pedofiler i samband med frigivning. Den som inte ställer upp på en sådan utvärdering eller på andra krav riskerar upp till två års fängelse.

Inspirationen till förslaget har Silja Dögg Gunnarsdóttir fått från Storbritannien. Där finns möjligheter att på olika sätt övervaka och informera om sexualbrottslingar.