fredag 30 mars 2018

Ledamöter vill flagga på alltinget varje dag

Varje dag ska Islands flagga hissas på alltingets tak. Den ska även synas på regeringskansliet, högsta domstolen, presidentbostaden och presidentens kontor. Och förändringen bör träda i kraft den 1 december i år på hundraårsdagen av Islands suveränitet från Danmark. Det föreslår nio alltingsledamöter från Centerpartiet och Folkets parti.

I dag hissas en flagga på alltingets tak när en session pågår. Men det vill nio ledamöter från Centerpartiet och Folkets parti ändra på. De vill att Islands flagga ska vara synlig varje dag mellan 8 och 21. Under den mörka tiden på året ska flaggan lysas upp.

Flaggan ska inte bara finnas på alltinget. Den ska även hissas på regeringskansliet, domstolen Hæstiréttur Íslands, presidentens kontor i på Sóleyjargata i Reykjavík och presidentbostaden på Bessastaðir.

Enligt förslaget ska den nya lagen träda i kraft den 1 december 2018 på hundraårsdagen av unionsfördraget med Danmark. Det var denna dag som Island fick suveränitet. Unionen med Danmark upplöstes sedan den 17 juni 1944 när republiken Island utropades på Þingvellir.

Den flagga som ska användas på alltinget, regeringskansliet och högsta domstolen är den tvåtungade flagga där de yttre fälten är betydligt längre än på den vanliga flaggan. Vid presidentens kontor och residens är det presidentens flagga som ska hissas. Den är identisk med den vanliga flaggan men har Islands riksvapen i korsets mitt.