torsdag 15 mars 2018

Nytt jordskalv skakar Askja på isländska höglandet

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett kraftigt jordskalv skakade Askja i går kväll. Skalvet hade en magnitud på 3,8. Det följdes av en serie mindre efterskalv. I området finns inga tecken på nära förestående vulkanisk aktivitet. Men vid närliggande Herðubreið och Upptyppingar befinner sig magma i rörelse. Där har också flera djupa jordskalv inträffat den senaste tiden.

Klockan 21.10 i går skedde ett jordskalv som uppmättes till 3,8 vid Askja på det isländska höglandet. Det följdes under kvällen av ett tiotal mindre efterskalv. Jordskalvssvärmen fortsatte under torsdagen med ett fyrtiotal mindre skalv. Det störstat efterskalvet hade en magnitud på 1,5.

Skalven ägde rum på ungefär en halvmils djup - något som kan tyda på att de snarare är kopplade till kontinentalplattornas rörelser än till magmarörelser. Jordskalvet i går kväll var det största vid Askja sedan augusti 2014.

I nuläget finns inget som tyder på att någon vulkanisk aktivitet skulle vara nära förestående vid Askja. Gårdagens skalv följdes inte av några rörelser i jordskorpan. Däremot är det tydligt att magma är i rörelse i området. Det underströks under flera jordskalvssvärmar i regionen förra året.

Páll Einarsson, professor i geofysik vid Háskóli Íslands, kommenterade då skalven vid Askja. Han sade till Vísir att mönstren var intressanta. Samtidigt som magmatrycket verkade minska vid Askja - som hade sitt senaste utbrott 1961 - steg det vid närliggande Upptyppingar, Herðubreið och Herðubreiðartögl:
"Under hela området har det visat sig att det sker djupa jordskalv. På fyra platser som är nära granne med Askja sker djupa skalv som inte kan förklaras på annat sätt än med magmarörelser. Så det är magma i rörelse runt Askja fast Askja själv ser ut att förlora tryck."
Här kan du läsa mer om Askja.