måndag 12 mars 2018

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir omvald för Renässans

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fortsätter som partiledare för Renässans. Och Þorsteinn Víglundsson är partiets nya vice ordförande. Bägge valdes utan motkandidater under partiets landsmöte i Reykjanesbær i helgen. Båda fick över 95 procent av rösterna. Grundaren Benedikt Jóhannesson valdes in i partistyrelsen.

När opinionsläget före höstens nyval var så dystert att det såg ut som att Renässans skulle mista samtliga platser i alltinget valde grundaren Benedikt Jóhannesson att avgå som partiledare. Han lämnade i stället över till Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Under hennes ledning kunde partiet försvara fyra av sju mandat i alltinget.

I helgen omvaldes hon som ordförande. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fick 61 av 64 röster. Ingen motkandidat anmälde sig.

Även Þorsteinn Víglundsson valdes till ny vice ordförande utan någon motkandidat. Han fick 64 av 66 röster.

Renässans röstade också fram en ny partistyrelse. Där fanns tolv kandidater till de fem ordinarie platserna. En av de personer som röstades in var grundaren Benedikt Jóhannesson. De övriga ledamöterna är Hildur Bettý Kristjánsdóttir, Karl Pétur Jónsson, Sara Dögg Svanhildardóttir och Sveinbjörn Finnsson. Till suppleanter valdes Friðrik Sigurðsson och Ingunn Guðmundsdóttir.

Här kan du läsa mer om Renässans.