onsdag 7 mars 2018

Sigríður Á. Andersen överlever misstroendeförklaring

Med 33 röster mot 29 fälldes misstroendeförklaringen mot justitieminister Sigríður Á. Andersen. Men de tre regeringspartiernas ledamöter slöt inte samtliga upp bakom henne. Gröna vänsterns Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson röstade bägge för att Sigríður Á. Andersen skulle avgå. Hade hon fallit hade en regeringskris varit nära.

Socialdemokraterna och Piratpartiet valde i går morse att rikta en misstroendeförklaring mot justitieminister Sigríður Á. Andersen. Beskedet kom efter att alltingets ombudsman dagen innan beslutat att inte inleda någon granskning av hennes agerande i samband med utnämningen av domare till Landsréttur.

Motivet till att inte inleda någon granskning var att den inte skulle kunna presentera några nya fakta. I praktiken betydde det att frågan var tillbaka i alltingets konstitutions- och tillsynsnämnd. Där har oppositionen länge diskuterat en misstroendeförklaring mot Sigríður Á. Andersen.

Bakgrunden till missnöjet med justitieministern är utnämningen av domare till Landsréttur, en ny domstol som började arbeta vid årsskiftet. Hon valde bort fyra av de femton högst rankade kandidaterna och utsåg i stället fyra personer som ansågs mindre meriterade.

Bland de kandidater som ratades fanns personer med politisk hemvist till vänster. Bland de personer som lyftes upp fanns bland annat hustrun till Brynjar Níelsson, alltingsledamot för Självständighetspartiet och partikamrat med Sigríður Á. Andersen.

Hennes agerande stod i strid med isländsk lag. De fyra bortvalda kandidaterna har stämt staten och flera har redan fått mindre skadestånd. Sigríður Á. Andersen fortsätter dock att försvara utnämningarna och anser att den dom från Hæstiréttur Íslands som fällde henne för lagbrott är felaktig.

Misstroendeförklaringen fälldes alltså med röstsiffrorna 33 mot 29. Att Sigríður Á. Andersen skulle klara sig var givet på förhand. Ändå var det närmast oppositionen som framstod som segrare efter omröstningen. Samtliga ledamöter från de tre regeringspartierna slöt nämligen inte upp bakom justitieministern.

Gröna vänsterns Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir gav inte sitt stöd till regeringssamarbetet med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Och i går röstade de för att fälla Sigríður Á. Andersen.

Bägge motiverade sina röster. Andrés Ingi Jónsson sade att utnämningen av domare till Landsréttur var ett skäl till att han inte stödde regeringssamarbetet. Sedan dess hade Sigríður Á. Andersens agerande blivit allt mer problematiskt. Det har till exempel framkommit att hon struntade i expertråd som varnade henne för att hennes val av kandidater kunde vara olagligt.

Rósa Björk Brynjólfsdóttir efterlyste bättre arbetsmetoder i alltinget. Hon ansåg att Sigríður Á. Andersen skadat den nya domstolens anseende genom att skapa misstänksamhet och misstroende kring utnämningarna av domare.

Samtliga politiker från de fem oppositionspartierna röstade för misstroendeförklaringen. Enda undantaget var Centerpartiets Bergþór Ólason som lade ned sin röst.

Under debatten i alltinget var kritiken hård från oppositionen. Renässans Hanna Katrín Friðriksson efterlyste ödmjukhet från Sigríður Á. Andersens sida eftersom hon hade svikit sitt förtroende. Piratpartiets Jón Þór Ólafsson talade också om ett svek från ministerns sida. Genom utnämningarna hade hon skadat rättssäkerheten i landet.

Socialdemokraternas Logi Már Einarsson uppmanade Sigríður Á. Andersen att ta ansvar för sina misstag och avgå. Han hävdade att hon visat att hon saknar kompetens för att hantera frågor rörande domstolarna.

Statsminister Katrín Jakobsdóttir valde alltså att inte rösta på samma sätt som partikamraterna Rósa Björk Brynjólfsdóttir och Andrés Ingi Jónsson. Hon sade att den rådande osäkerheten inte skulle försvinna genom Sigríður Á. Andersens avgång. Katrín Jakobsdóttir ansåg att saken var allvarlig, men sedan Gröna vänstern gick i koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet har inget nytt framkommit som fått henne att ändra sig om justitieministerns lämplighet.

Resultatet av gårdagens omröstning gör visserligen att Sigríður Á. Andersen kan andas ut efter det hot om en misstroendeförklaring som ruvat över henne i flera månader. Men det går knappast att betrakta regeringen som en segrare. Utgången visar att det finns sprickor mellan de tre koalitionspartierna.

Katrín Jakobsdóttir lyckades inte hålla ihop sitt parti. Hon var efter omröstningen också uppenbart besviken på att Andrés Ingi Jónsson och Rósa Björk Brynjólfsdóttir röstat med oppositionen. Med det missnöje som redan finns inom Gröna vänstern understryker utfallet att partiet fortfarande är splittrat i regeringsfrågan.

Men omröstningen betyder också att regeringen lever vidare. Hade Sigríður Á. Andersen tvingats avgå - som en följd av att ledamöter från Gröna vänstern bröt mot partilinjen - hade sannolikt regeringskrisen varit ett faktum. Självständighetspartiets ledare Bjarni Benediktsson hade då knappast kunnat stanna kvar i en koalition med Gröna vänstern.

Även om Sigríður Á. Andersen nu kan andas ut innebär det inte att frågan är borta från dagordningen. I nämnden kommer oppositionen att fortsätta rikta skarp kritik mot justitieministerns agerande.

Gårdagens misstroendeförklaring var den första riktad mot en enskild minister sedan 1954. Sedan 1904 har bara tre sådana misstroendeförklaringar väckts. Resterande 37 har gällt hela regeringar.

Här kan du läsa mer om turerna kring Sigríður Á. Andersen.