måndag 19 mars 2018

Skagafjörður lägger 120 miljoner till privat vikingamuseum

Gratis lokaler i femton år, halverad hyra i ytterligare femton år, två heltidsanställda i tio år och en rad arbeten i de nya lokalerna. Det är vad kommunen Skagafjörður ger en grupp investerare för att bygga ett VR-museum om vikingatiden i Sauðárkrókur. Kostnaden är 120 miljoner isländska kronor. Vilka investerarna är har kommunen inte berättat.

Nyligen klubbade kommunstyrelsen i Skagafjörður ett extra anslag på 120 miljoner isländska kronor. Pengarna är öronmärkta till ett VR-museum om vikingatiden. Initiativtagare till utställningen är Syndarveruleiki ehf. Vilka som står bakom bolaget är inte känt.

Kommunen lägger alltså 120 miljoner kronor på projektet. I gengäld får den 10 procent av aktierna i bolaget. Resterande 90 procent ägs av Syndarveruleiki.

Stefán Vagn Vagnsson, kommunstyrelsens ordförande i Skagafjörður, ville i Vísir inte lämna någon information om affären. Inte heller ville han offentliggöra avtalet mellan kommunen och Syndarveruleiki. Men senare kunde Stundin publicera innehållet i överenskommelsen.

Kommunen upplåter kostnadsfritt lokaler åt utställningen i femton år. I ytterligare femton år får Syndarveruleiki hyra lokalerna till halva priset. Kommunen står också för kostnaderna för två heltidsanställda i tio år. Och dessutom tar kommunen notan för alla de arbeten som görs för att anpassa lokalerna åt det nya museet. I det ingår även parkeringsplatser och utomhusmiljö.

Utställningen ska skildra historiska händelser i Skagafjörður med fokus på vikingatid och medeltid. Bland annat ska ett inslag vara berättelsen om slaget vid Örlygsstaðir 1238 under den så kallade Sturlungatiden, en period som kännetecknades av en mängd blodiga uppgörelser under något som närmast kan liknas vid ett inbördeskrig.

Projektet ska enligt avtalet mellan Skagafjörður och Syndarveruleiki resultera i ett företag som går med vinst, som lockar fler turister till kommunen och som ökar utbudet av arbetstillfällen.

Men alla står inte bakom projektet. Bjarni Jónsson, Gröna vänsterns representant i kommunstyrelsen, reserverade sig mot beslutet. Han kritiserade hemlighetsmakeriet bakom planerna och ansåg att det inte var möjligt att ta ställning i frågan så länge som inte alla detaljer var kända.

Bjarni Jónsson ifrågasatte beslutsunderlaget. Han efterlyste en analys av vilka konsekvenser det har för kommunen att teckna ett avtal på så lång tid. Inte minst ville han få besked om den totala kostnaden för kommunen innan det blivit dags för fullmäktige att behandla frågan.

De lokaler som nu blir hem åt VR-utställningen blev kommunens genom en bytesaffär med kooperativet Kaupfélag Skagfirðinga. Tanken var att hembygdsmuseet Byggðasafn Skagfirðinga skulle flytta in. Nu ser det ut som att hembygdsmuseet är hemlöst - eller får nöja sig med provisoriska lokaler.

Museichefen Sigríður Sigurðardóttir har enligt Feykir sagt upp sig i protest mot kommunens hantering av hembygdsmuseet. Nu ska omkring 200 pallar med museiföremål förvaras - eller ställas ut - i väntan på att det får ett permanent hem, rapporterar RÚV.

I morgon hålls en presskonferens i Sauðárkrókur. Då ska detaljerna i projektet presenteras. Kanske meddelas det då också vilka personer som står bakom Syndarveruleiki.