torsdag 22 mars 2018

Trendbrott på Island när arbetslösheten slutar stiga

Arbetslösheten på Island var oförändrad i februari. Alltjämt var det 2,4 procent som inte hade något jobb. Därmed bröts trenden med fyra månader av stigande arbetslöshet. I mars räknar Vinnumálastofnun med att andelen islänningar som står utanför arbetsmarknaden börjar att sjunka i takt med att säsongsjobben blir fler.

För andra månaden i följd är arbetslösheten på Island 2,4 procent. Det betyder att en trend med fyra månader av stigande arbetslöshet är bruten. Jämfört med februari 2017 är det nu 0,5 procent färre som är inskrivna som arbetslösa. Däremot är det nu något fler som är långtidsarbetslösa.

Arbetslösheten är nu precis lika hög i Reykjavíkområdet som på landsbygden - alltså 2,4 procent. Den sjunker i två regioner men ligger still eller ökar i övriga sex regioner.

Fortfarande är utländska medborgare oftare arbetslösa än islänningar. Under februari var arbetslösheten bland utlänningar 5,2 procent. För befolkningen i snitt var alltså andelen 2,4 procent.

Högsta arbetslösheten finns på Suðurnes med 3,1 procent, en tillbakagång med 0,2 procent. Därefter följer Norðurland eystra med 2,8 procent (oförändrat), Reykjavíkområdet med 2,4 procent (oförändrat), Västfjordarna med 2,2 procent (+0,1), Suðurland och Austurland med 2,1 procent (+0,1), Vesturland med 1,7 procent (-0,1) och Norðurland vestra med 1,6 procent (-0,1).

Gapet mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Bland männen var i februari arbetslösheten 2,4 procent, en uppgång med 0,1 procentenhet. Bland kvinnorna var den oförändrad på 2,5 procent.

I den yngsta gruppen - islänningar i åldern 18 till 24 år - var det 2,4 procent som stod utanför arbetsmarknaden.

Vinnumálastofnun räknar i en prognos med att arbetslösheten sjunker något i mars. I regel kulminerar arbetslösheten i januari och februari då jobben är som färst inom branscher som bygg, transport och handel.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.