lördag 31 mars 2018

Vill göra 1 december till ny isländsk helgdag

Gör 1 december till en ny helgdag. Eftersom det var detta datum som Island fick suveränitet från Danmark är det en dag av större betydelse än många andra helgdagar. Det anser sju alltingsledamöter från Centerpartiet och Folkets parti som därför vill utöka antalet icke-kyrkliga helgdagar under året till fem från dagens fyra.

Den 1 december i år är det hundra år sedan unionsfördraget mellan Island och Danmark. I praktiken var det denna dag som Island fick suveränitet. Fördraget löpte inledningsvis i 25 år. Island valde därefter att riva upp unionen. De sista formella banden med Danmark kapades 1944 när Island blev republik.

Varje år firas suveränitetsdagen. Nu vill sju alltingsledamöter - sex från Centerpartiet och en från Folkets parti - göra dagens till en nationell helgdag. Och det gäller inte bara i år - när det gått ett sekel sedan 1918 - utan även i fortsättningen.

I förslaget skriver de att suveränitetsdagen har större betydelse än övriga icke-kyrkliga helgdagar. Den symboliserar enligt undertecknarna Islands fullständiga seger i självständighetskampen.

Utöver kyrkliga helgdagar har Island i dagsläget fyra nationella helgdagar: första sommardagen (som inträffar den första torsdagen efter den 18 april), första maj, nationaldagen (17 juni) och handelsanställdas lediga dag (första måndagen i augusti).