torsdag 19 april 2018

Beståndet i kris - Island kan stoppa fisket av havskräfta

Beståndet av havskräfta är nu så litet att radikala åtgärder är att vänta. Hafrannsóknastofnun överväger att helt stoppa eller kraftigt begränsa fisket från och med hösten. Ända sedan 2005 har beståndet varit på väg ned. Fortfarande finns en hel del större havskräfta vid den isländska sydkusten, men föryngringen av beståndet är dålig.

Länge var havskräfta något som islänningar sällan åt. Det var först på 1950-talet som fisket började - och då var det inledningsvis utländska fiskare som siktade in sig på havskräfta. Ända in på 1980-talet var det många isländska fiskare som behandlade havskräfta som hopplös bifångst som de såg till att skänka bort.

Sedan dess har attityderna förändrats. Havskräfta serveras på en mängd isländska restauranger. Inte minst turismen har bidragit till att öka efterfrågan.

Fångsterna har gått i motsatt riktning mot efterfrågan. Den senaste fångstkvoten som utfärdades var på 1 150 ton. Det är nu sju båtar som huvudsakligen fiskar havskräfta. Branschens tre stora rederier är Skinney Þinganes i Höfn, Vinnslustöðin på Västmannaöarna och Rammi i Þorlákshöfn.

Havskräftan finns främst längs den isländska sydkusten. Island utgör också gränsen för artens utbredning i Nordatlanten.

Men nu kan fisket vara på väg mot sitt slut. Jónas Páll Jónasson vid Hafrannsóknastofnun säger till Fiskifréttir att återväxten har varit mycket dålig ända sedan 2005. Inget tyder på att något trendbrott skulle vara på gång. Därför är det viktigt att myndigheten agerar innan havskräftan fiskas så hårt att den försvinner helt och hållet:
"Det är bara en fråga om när det [totalstopp för fisket av havskräfta] händer. Vi har ständigt minskat det. Så är det också en fråga om vi rekommenderar litet eller inget fiske - detta är en fråga om metod."
De tre branschjättarna oroas av planerna på ett fångststopp. De vill därför ha ett möte med Hafrannsóknastofnun för att diskutera fiskets framtid.

Beståndet har varit på nedgång åtminstone sedan 1980. Säsongen börjar i regel under mars och kan fortsätta ända in i november om inte kvoterna är slut. Sverrir Haraldsson vid Vinnslustöðin säger till RÚV att årets inledande fiske varit bättre än förväntat:
"Vi började fiska direkt efter påsk och fisket har gått ganska bra och har varit över förväntan vad gäller mängd. Det mest positiva är att vi har sett en del mindre havskräftor vilket man hittills har talat om som det man saknat i fisket."
Enligt Sverrir Haraldsson skulle ett fiskestopp få allvarliga konsekvenser. Det skulle sannolikt leda till uppsägningar av anställda.

Här kan du läsa mer om havskräftans utbredning.