lördag 28 april 2018

Dagens bonuscitat

"Vi står mycket nära Renässans och Självständighetspartiet när det kommer till saker som individens frihet. Vi har liberalismen gemensam med dem. Vi har till stor del samma syn med vänsterpartierna när det gäller attityden till makt. Vi ställer oss alltid på samma sida som dem som har lite makt. Vår kritik av marknadsekonomin handlar just om den fascistiska benägenheten att alltid ta ställning med de starka."

Þórlaug Ágústsdóttir, fullmäktigekandidat för Piratpartiet i Reykjavík, i DV om partiets ideologiska förhållande till andra isländska partier.