onsdag 18 april 2018

Dagens citat

"När jag flyttade till Reykjavík så berättade jag för mina väninnor eller arbetskamrater att jag var från Raufarhöfn. De svarade ungefär: 'Var ligger det?' Det är naturligtvis jättefå som vet var Raufarhöfn ligger."

Brynja Dögg Björnsdóttir, som numera flyttat tillbaka till Raufarhöfn, i RÚV om Reykjavíkbornas kunskaper om den nordligaste tätorten på Island.