söndag 22 april 2018

Dagens citat

"Jag tycker att det verkar som att regeringen till sist inser att det hot som hänger över det isländska språket är verkligt. Att tänka på det språk som har använts för att överleva på en viss plats är en grundval för allt skapande som är knutet till en särskild plats."

Författaren Sjón i DV om sin syn på det isländska språket och dess framtidsutsikter.

Foto: Johannes Jansson/Norden.org