fredag 27 april 2018

Färre asylsökande till Island under 2018

Betydligt färre söker asyl på Island i år. Jämfört med 2017 har antalet asylsökande hittills nästan halverats. Och det är framför allt ansökningarna från säkra länder på Balkan som minskar. Nu är irakier den största gruppen följd av palestinier. Fortfarande är det klart fler män som söker asyl. Det visar statistik från Útlendingastofnun.

Länge såg det ut som att 2017 skulle bli ett rekordår för antalet asylsökande till Island. Men under hösten avtog vågen av ansökningar. Totalt var det 1 095 personer som sökte asyl. Under 2016 var motsvarande siffra 1 132 personer.

Hälften av ansökningarna kom från georgiska och albanska medborgare. Såväl Georgien som Albanien betraktas av isländska myndigheter som säkra länder. Det är mycket sällsynt att personer från något av dessa länder får stanna på Island. Justitieminister Sigríður Á. Andersen har beskrivit den här typen av ansökningar som grundlösa.

Nyligen klassificerade Útlendingastofnun även Montenegro som ett säkert land. Från Montenegro kom dock bara en asylsökande till Island under 2017.

Under årets tre första månader var det 138 personer som sökte asyl på Island. Under samma period förra året var antalet ansökningar 226. Då var albaner den största gruppen följd av irakier och makedonier.

Nu är det irakiska medborgare som i störst utsträckning söker asyl på Island. Under januari, februari och mars sökte 32 irakier asyl. Vidare var det femton palestinier, fjorton albaner, tolv pakistanier och tio georgier som sökte asyl. Bara en makedonier har hittills i år vänt sig till isländska myndigheter för att söka asyl.

Män är alltjämt i stor majoritet bland de asylsökande. Under 2018 är det 99 män - varav tretton barn - som sökt asyl på Island. Antalet kvinnor är 39 - vilket inkluderar femton barn.

Hittills i år har 220 ansökningar om asyl avgjorts av Útlendingastofnun. Det är 32 personer som har fått uppehållstillstånd och 110 personer som har fått avslag. Vidare har 62 personer utvisats med hänvisning till Dublinkonventionen, 11 personer har redan fått asyl i ett annat land och 37 fall har avslutats på annat sätt - något som i regel innebär att den asylsökande frivilligt lämnat Island.

Uppehållstillstånd har gått till nio irakier, sju syrier samt fem afghaner och fem pakistanier. Samtliga ansökningar från albanska, makedonska och georgiska medborgare har slutat med avslag.

Här kan du läsa mer om asylsökande på Island.