fredag 6 april 2018

Grundaren Birgitta Jónsdóttir lämnar Piratpartiet

Birgitta Jónsdóttir lämnar Piratpartiet. Hon anser att partiet har misslyckats att förflytta den politiska makten till folket. Eftersom hon inte längre tycker att hennes erfarenhet kan användas inom Piratpartiet väljer hon att hoppa av. Men Birgitta Jónsdóttir skriver på Facebook att det inte är något beslut som präglas av vrede.

I åtta och ett halvt år satt Birgitta Jónsdóttir i alltinget. Hon valdes in våren 2009 på ett av Medborgarrörelsens mandat. Partiet var det enda av de politiska rörelser som bildades i samband med finanskraschen som lyckades ta sig in i alltinget. Men Medborgarrörelsen splittrades snart efter interna konflikter.

Ihop med två andra av Medborgarrörelsens alltingsledamöter bildade Birgitta Jónsdóttir Rörelsen. Inför valet 2013 valde Rörelsen att ansluta sig till Gryning, ett parti som skulle fungera som ett paraply för olika mindre partier. Birgitta Jónsdóttir var i stället en av initiativtagarna till det isländska Piratpartiet.

Inom Piratpartiet var hon ständigt omstridd. Birgitta Jónsdóttir stod politiskt betydligt längre till vänster än många andra tongivande inom partiet. Det gjorde också att hon tappade mycket av den breda förankring hon hade direkt efter att partiet bildats.

Mest uppmärksamhet väckte hennes konflikter med Helgi Hrafn Gunnarsson, Piratpartiets i särklass populäraste politiker. Under en period var relationen mellan de två alltingsledamöterna så usel att de inte pratade med varandra. Till sist kallade de in en arbetsplatspsykolog för att lösa personstriderna.

Två gånger tog Birgitta Jónsdóttir tillbaka löften om att inte ställa upp för omval. Men i samband med det senaste alltingsvalet i oktober 2017 lämnade hon rikspolitiken.

Nu har Birgitta Jónsdóttir dessutom lämnat Piratpartiet. Hon skriver på Facebook att det inte är något beslut som tagits i vredesmod. Samtidigt anser hon att partiet inte har lyckats förflytta någon politisk makt till allmänheten. Därför ber hon också om ursäkt för detta misslyckande:
"Jag är inte längre på samma resa som partiet och jag lyckades inte hitta vägar för att få möjlighet att använda min erfarenhet inom partiet och då är det i särklass mest hälsosamt att lämna. Jag önskar alla de som fortfarande arbetar inom partiet det bästa."
Vidare skriver Birgitta Jónsdóttir att hon inte kommer att grunda något nytt parti. Hon tror inte att det går att förändra det politiska systemet inifrån utan ett brett stöd från allmänheten.

Inlägget på Facebook fick en rad isländska medier att kontakta Birgitta Jónsdóttir. Hon sade då att hon bara publicerat det för att förtydliga att hon lämnat Piratpartiet. Hon begärde utträde redan den 1 december förra året. Då skrev hon på Twitter att hon övergett partipolitiken. Men det framgick inte då att hon också hoppat av det parti hon var med om att grunda.

Ett av Birgitta Jónsdóttirs mest ifrågasatta beslut var att hösten 2016 försöka bilda en valallians med vänster- och mittenpartier. Tanken var att väljarna skulle få ett tydligt regeringsalternativ till den högerkoalition som då hade makten. Men initiativet föll inte väl ut. Ett av de inbjudna partierna nobbade inviten och förhandlingarna mellan de övriga partierna ledde inte till några resultat.

Birgitta Jónsdóttir säger i Vísir att såväl hon själv som Piratpartiet misslyckats med att förändra det politiska systemet och den politiska kulturen. Hon anser heller inte att det skett några förändringar efter finanskraschen hösten 2008:
"Det är ingen som lyckas förändra detta. Eftersom vi inte förändrar systemet. Om vi inte förändrar systemet spelar det ingen roll vilka människor som finns där och vad partierna heter. Oavsett om vi har fantastiska ledamöter, söta ledamöter eller tråkiga ledamöter spelar det ingen roll när alltinget är en totalt maktlös institution."
Men alla partikamrater tycks inte hålla med om detta. Alltingsledamoten Jón Þór Ólafsson skriver på Facebook att Birgitta Jónsdóttirs arbete för att förbättra samhället kommer att fortsätta:
"Birgitta är en naturkraft som har förändrat landets politiska kultur. Nu sitter hon i Kata Jakas [statsminister Katrín Jakobsdóttirs] nämnd för yttrande-, press- och informationsfrihet som hon har kämpat för så länge. Hon kommer fortsätta förändra vårt samhälle till bättring för oss alla."
Birgitta Jónsdóttir säger i Fréttablaðið att hon inte skulle ge någon rådet att ge sig in i politiken. Hon uppger att ett skäl till att hon lämnar partiet är att hon inte längre vill behöva ta hänsyn till någon politisk linje när hon uttalar sig:
"Jag skulle inte råda någon med vettet intakt att ge sig in i politiken i den tidsanda som råder på Island. Detta är som att få spetälska och plötsligt är man bara fair game. Oavsett vad man gör. Man gör aldrig något rätt. Man gör aldrig något tillräckligt bra. Man sätts i någon fålla med människor som man avskyr. Enda vägen ut ur detta är att kapa banden helt och sticka. Det är bara så."
Även i Eyjan beskriver Birgitta Jónsdóttir det politiska systemet som ett grundläggande problem. Och systemet präglas enligt Birgitta Jónsdóttir av korruption som kan kopplas till Självständighetspartiets ställning som statsbärande:
"Jag har försökt göra mitt för att förändra ett korrumperat system, men det lyckades inte. Jag är besviken på politiken, allmänheten, systemet i allmänhet och Piratpartiet är inte undantaget. Det spelar ingen roll hur bra människor du för in i detta bristfälliga system. Inget parti kan förändra Självständighetspartiets årtiondelånga korruptionstradition. Det är också svårt att få människor att samarbeta och lämna sofforna. Det är så många som har komplex för små penisar. Men kanske blir det mer förändringar efter nästa krasch. Jag tror inte att den är långt borta."
En annan som kommenterar Birgitta Jónsdóttirs avhopp är Össur Skarphéðinsson, tidigare alltingsledamot och partiledare för Socialdemokraterna. Han undrar varför hon inte ansluter sig till Självständighetspartiet om det är enda sättet att påverka det politiska klimatet.

Här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttir.