onsdag 4 april 2018

Huvudstadslistan vill ta makten i Reykjavík


Huvudstadslistan blir det tolfte partiet som siktar på att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík. Ledare för det nya partiet är egenföretagaren Björg Kristín Sigþórsdóttir. Huvudstadslistan går till val på att bygga 10 000 nya bostäder på fyra år och att förbättra miljön och kommunikationerna i Reykjavík.

Det ser ut att bli rekordmånga partier som kämpar om väljarna i Reykjavík i kommunalvalet den 26 maj. Både 2014 och 2010 var det åtta partier som ställde upp i valet. Men i år ser det alltså ut att bli tolv partier som kandiderar.

Fem av de sex partier som i dag har ledamöter i fullmäktige - Socialdemokraterna, Gröna vänstern, Piratpartiet, Självständighetspartiet och Framstegspartiet - ställer upp på nytt. Partier som siktar på att gå till val i kommunen för första gången är Centerpartiet, Renässans, Folkets parti, Isländska folkfronten, Islands socialistparti och Huvudstadslistan. Folkfronten deltog även 2014 och tänker göra ett nytt försök i år.

I samband med valet utökas antalet platser i kommunfullmäktige från 15 till 23. Det innebär att det kommer att räcka med ungefär 4 procent för att få mandat i Reykjavík. I dagsläget är det sex partier som har tillräckligt väljarstöd för att bli invalda i fullmäktige.

Det nyaste partiet är Huvudstadslistan. Partiet registrerades så sent som den 27 februari i år. Överst på partiets lista finns egenföretagaren Björg Kristín Sigþórsdóttir. Hon är också partiets grundare och styrelseordförande.

Huvudstadslistan har redan klubbat en valsedel med de nödvändiga 46 kandidaterna. Tvåa på listan är partisekreteraren Sif Jónsdóttir och trea vice ordföranden Snorri Marteinsson.

Bland kandidaterna finns inte mycket tidigare politisk erfarenhet. Något som sticker ut är att åtta av kandidaterna av Hagstofa Íslands klassas som första eller andra generationens invandrare. Frågan är om något isländskt parti tidigare haft så många personer med utländsk bakgrund på listan.

Huvudstadslistan beskriver sig på Youtube som ett tvärpolitiskt parti. Björg Kristín Sigþórsdóttir säger till Vísir att hon under en tid skickat in en rad medborgarförslag till kommunen. Eftersom inget hänt med dem bestämde hon sig för att själv ge sig in i politiken.

Björg Kristín Sigþórsdóttir utlovar i Morgunblaðið en rad storsatsningar om partiet får politiskt inflytande. Inom loppet av fyra år tänker hon se till så att det byggs 10 000 nya bostäder i Reykjavík. De nya bostäderna ska göra det lättare för förstagångsköpare att komma ut på bostadsmarknaden. Hon vill bygga i Grafarholt och Norðlingaholt eftersom tomtpriserna där är låga.

Hon ställer sig inte bakom förslaget att bygga ett nätverk av expressbussar mellan centrala Reykjavík och knutpunkter i ytterområdena. I stället vill hon börja använda mindre bussar som går med tätare mellanrum.

Björg Kristín Sigþórsdóttir lovar även att på bara ett halvår minska föroreningarna i Reykjavík. Hon vill också förbättra vägarnas skick i kommunen. Huvudstadslistan har inte berättar hur investeringarna ska finansieras.

Här kan du läsa mer om kommunalvalet i Reykjavík.