fredag 6 april 2018

Inga planer för att ordna mobiltäckning på Hornstrandir

Hornstrandir kommer att förbli ett område utan mobiltäckning. Åtminstone i nuläget finns inga planer från varken staten eller näringslivet att bygga mobilmaster i området. Några få master skulle dessutom bara ge begränsad täckning och därför skapa en falsk trygghet. Det skriver kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i ett interpellationssvar.

När Hornstrandir 1975 blev ett naturreservat hade de sista bofasta redan lämnat området. Kvar fram till 1995 fanns bara fyrvaktaren i Látravík vid Hornbjarg. Naturreservatet omfattar den nordligaste delen av Västfjordarna och är 580 kvadratkilometer stort.

Sedan de sista invånarna övergav Hornstrandir på 1950-talet har många av de gamla bostadshusen förfallit. Men många bevaras också av anhöriga till de sista bofasta i området. Under den korta sommaren får några byar längs Hornstrandirs kust nytt liv.

Hornstrandir är mycket populärt bland vandrare. Men det är ett område som ställer krav på förberedelser och kunskap. Den som vandrar på Hornstrandir måste bära med sig all nödvändig utrustning. Inte någonstans finns någon service. Det finns inte heller några vägar. Och ingen mobiltäckning.

Besökarna utanför sommarmånaderna är inte många. Den som då tänker vandra i området måste dessutom få klartecken från Umhverfisstofnun. Skälet är att naturen i området är mycket känslig.

Från regeringens sida finns det inga planer på att förändra Hornstrandirs karaktär. Det skriver kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson i ett interpellationssvar till framstegspartisten Halla Signý Kristjánsdóttir. Hennes fråga gällde om han avsåg att förbättra kommunikationerna för att öka säkerheten för fiskare och turister.

Sigurður Ingi Jóhannsson skriver att varken staten eller några privata intressen överväger att bygga några mobilmaster på Hornstrandir. Att det - med undantag för några få platser längs kusten - inte finns någon mobiltäckning är inte nödvändigtvis något negativt. Det är enligt Sigurður Ingi Jóhannsson många som anser att det bidrar till Hornstrandirs karaktär.

Om en sådan utbyggnad skulle ske skulle det finnas en rad problem som måste lösas. Masterna skulle innebära ingrepp i naturen och försämrade upplevelser för besökare. Dessutom skulle elförsörjningen bli ett problem. För att kunna driva masterna skulle det vara nödvändigt med dieselgeneratorer.

Sådana master skulle enligt Sigurður Ingi Jóhannsson aldrig kunna bli pålitliga. Därför skulle de också invagga besökare i falsk trygghet. Och även om de skulle fungera skulle de bara täcka en liten del av Hornstrandir.

Redan i dag finns det vissa kommunikationer i området. Satellittelefon kan användas på stora delar av Hornstrandir och längs stränderna finns ett kommunikationssystem för båtar.