fredag 20 april 2018

Þór Saari lämnar Piratpartiet efter missad utnämning

Þór Saari blir inte Piratpartiets representant i Seðlabanki Íslands styrelse. Nu lämnar han partiet och dömer ut det som ett skepp som seglar utan att ha någon kurs. Men flera tunga piratpartister tillbakavisar kritiken. De hävdar att de genom att i stället utnämna Jacky Mallett har valt de bästa kandidaterna.

Nyligen hoppade grundaren Birgitta Jónsdóttir av Piratpartiet. Hon hävdade att det misslyckats med att driva igenom förändringar av det politiska systemet och den politiska kulturen. Vidare ansåg hon att partiet misslyckats att skapa en gräsrotsorganisation. Dessutom tyckte hon att partiet inte var redo att ingå i en regering.

Birgitta Jónsdóttir valdes in i alltinget våren 2009 på ett av Medborgarrörelsens mandat. Det gjorde även Þór Saari. När Medborgarrörelsen splittrades efter interna stridigheter valde bägge att tillsammans med Margrét Tryggvadóttir bilda Rörelsen.

Rörelsen lades ned inför alltingsvalet 2013. Birgitta Jónsdóttir hade då grundat Piratpartiet medan Þór Saari, Margrét Tryggvadóttir och övriga Rörelsen anslöt sig till det nybildade partiet Gryning. Stödet för Gryning räckte inte till några mandat i alltinget.

Inför valet 2016 valde Þór Saari att i stället gå med i Piratpartiet. Han kandiderade också i provvalet, men stödet räckte inte för att komma tillräckligt högt upp på valsedeln för att han skulle ha en realistisk chans att få någon plats i alltinget. Historien upprepade sig 2017. Inte heller då lyckades Þór Saari placera sig tillräckligt högt upp för att ha möjlighet till något mandat.

Innan Þór Saari gav sig in i politiken jobbade han som ekonom. Han hade bland annat varit anställd vid Seðlabanki Íslands, den isländska centralbanken, i fyra år.

I veckan utnämnde Piratpartiet representanter till Seðlabanki Íslands styrelse. Valet föll på dataingenjören Jacky Mallett som ordinarie ledamot och ekonomen Ólafur Margeirsson som ersättare. Þór Saari skriver inte rent ut att han själv borde ha fått uppdraget, men på Facebook dömer han ut valet:
"Eftersom Piratpartiets alltingsgrupp har gjort avsteg från den oskrivna men viktiga regeln om att utse sina företrädare i styrelser och nämnder efter professionella och kunskapsbaserade förutsättningar och Piratpartiets grundläggande värderingar inte tycks ha blivit mer än dekorationer har jag bestämt mig för att överge det riktningslösa fartyg som piratskutan har blivit."
Þór Saari meddelade utträdet på Facebook. Han hävdade att Jacky Mallett, som har doktorerat med inriktning på monetära system, inte var kompetent nog. Dessutom skulle bristfälliga kunskaper i isländska påverka hela styrelsens arbete negativt.

Alltingsledamöterna Smári McCarthy och Björn Leví Gunnarsson försvarade utnämningarna. Halldór Auðar Svansson, Piratpartiets företrädare i kommunfullmäktige i Reykjavík, skrev att Þór Saari inte gått med i partiet av rätt anledningar:
"Människor som hoppar av efter sådana förutsättningar var aldrig med av rätt förutsättningar."
Þór Saari har dock inte gett upp politiken. För ett år sedan gick han även med i det då nybildade Islands socialistparti samtidigt som han var kvar i Piratpartiet. Islands socialistparti planerar att ställa upp i kommunalvalet i Reykjavík den 26 maj i år. Listan har ännu inte presenterats - men det kan inte uteslutas att Þór Saari kommer att vara en av kandidaterna.

Oavsett vilket har Þór Saari redan etablerat sig som en av de flitigaste partibytarna i Islands historia. Under de nio senaste åren har han representerat inte mindre än fem partier: Medborgarrörelsen, Rörelsen, Gryning, Piratpartiet och Islands socialistparti.

Här kan du läsa mer om Þór Saari och här kan du läsa mer om Birgitta Jónsdóttirs avhopp.