onsdag 18 april 2018

Över 500 jordskalv vid Öræfajökull bara i år

Över 500 jordskalv har inträffat vid Öræfajökull sedan årsskiftet. Aktiviteten vid vulkanen fortsätter att vara betydligt mer omfattande än vanligt. Myndigheterna har nu haft förhöjd beredskap för ett vulkanutbrott i fem månader. I dagsläget finns dock inget som tyder på att något utbrott skulle vara nära förestående i Öræfajökull.

Öræfajökull är Islands största vulkaniska system. Men något utbrott har inte ägt rum sedan 1727. De senaste åren har aktiviteten i området ökat. Sedan hösten 2016 har jordskalv vid Öræfajökull blivit allt vanligare.

Jordskalven beror sannolikt på magmarörelser. Än så länge är det troligt att magman har en bit kvar till ytan. Skalven sker för det mesta på stora djup. Det finns inga direkta mönster som skulle peka på att de skulle vara på väg att röra sig uppåt i berget.

Efter en rad jordskalv under hösten höjde myndigheterna i november 2017 beredskapen vid Öræfajökull. Nu har den skärpta övervakningen av aktiviteten i vulkanen pågått i fem månader. Bedömningen är fortfarande att Öræfajökull visar tecken på något som skulle kunna leda till ett utbrott. Faran bedöms dock inte vara överhängande.

Hittills i år har omkring 580 jordskalv inträffat vid Öræfajökull. Den stora majoriteten av skalven har haft en magnitud under 1,5. Av det femtiotal skalv som skedde förra veckan var det till exempel bara fyra som uppmättes till 1,2 eller kraftigare. Det största hade en magnitud på 1,5 och hade sitt epicentrum vid kraterns östra sida.

Under gårdagen skedde två jordskalv vid Öræfajökull. Det största hade en magnitud på 1,2.

Enstaka skalv har varit betydligt kraftigare. I februari registrerades ett skalv på 3,6 - det största jordskalvet i Öræfajökull sedan den första mätutrustningen i området installerades 1976.

Trots att beredskapen formellt inte har sänkts är den inte lika intensiv som den var för fem månader sedan. Då fanns myndighetsanställda i området dygnet runt. Nu finns varken polis eller andra myndigheter ständigt på plats i vulkanens närhet.

Då var bedömningen att det fanns en viss risk för att ett utbrott skulle kunna komma inom kort. Visserligen fanns det inga direkta tecken på det, men eftersom Öræfajökull inte haft något utbrott på så länge är det ingen som känner till hur vulkanen brukar bete sig innan ett utbrott.

Här kan du läsa mer om Öræfajökull.