torsdag 5 april 2018

Regeringen lägger 338 miljarder på investeringar

338 miljarder isländska kronor lägger regeringen på investeringar under de kommande fem åren. En stor del av summan går till bygget av ett nytt universitetssjukhus vid Hringbraut i Reykjavík. Det bygget ska påbörjas redan i år. Och 2020 ska alla turister som besöker Island börja betala en avgift. Men någon höjning av pensionerna finns inte i planerna.

Regeringen presenterade i går en finanspolitisk plan som gäller fram till 2023. Totalt lägger koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet 338 miljarder isländska kronor på investeringar.

Den enskilt största nysatsningen är bygget av ett universitetssjukhus i Reykjavík. Platsen blir vid Hringbraut och byggstarten blir redan i år. Det betyder att regeringen inte lyssnar på de oppositionspolitiker som ännu en gång vill utreda den lämpligaste platsen för sjukhuset.

Regeringen lägger 75 nya miljarder på vården under de närmaste fem åren. En majoritet går till sjukhusbygget. Men byggstarten redan i år blir närmast symbolisk. Merparten av jobbet ska göras under 2020 och 2021.

Andra investeringar inom vårdsektorn är nya vårdhem för att förbättra tillgängligheten.

Ett annat bygge som nu ska komma i gång på allvar är ett hus för isländska studier vid Háskóli Íslands. Här påbörjades arbetet för flera år sedan, men i samband med regeringsskiftet efter valet 2013 ströps alla resurser till projektet. Sedan dess har det inte hänt mycket med den enorma grop i marken som då hann påbörjas.

Dessutom öronmärks 2 miljarder isländska kronor för inköp av nya helikoptrar till kustbevakningen. Island ska också lägga mer pengar på utökad gränsövervakning.

Kommunikationer och infrastruktur är en sektor som får 124 miljarder isländska kronor. Här är den största enskilda investeringen ljusledare som ska nå 99 procent av landets hushåll. De utgör i sin tur en förutsättning för bättre it-infrastruktur.

Andra ökade utgifter under de närmaste fem åren är en ökning av biståndet från 0,26 procent till 0,35 procent av BNP. Regeringen räknar också med ökade kostnader för försvarssamarbetet med USA och medlemskapet i Nato.

Satsningarna ska finansieras bland annat genom två höjningar av drivmedelsskatten för fossila bränslen. Från 2020 ska turister som besöker Island börja betala en avgift. Hur den avgiften ska utformas är inte klart.

Men det blir också skattesänkningar. Regeringen tänker sänka såväl bankskatten som arbetsgivaravgifterna. Nästa år ska dessutom bokmomsen slopas helt och hållet.

Femårsplanen kommer säkerligen att möta en hel del kritik från grupper som anser sig förbigångna. Många hade sannolikt hoppats på betydligt större satsningar på vägnätet och skolan. Inte heller väntas någon höjning av pensionerna eller barnbidragen.

Planen var dessutom omdiskuterad redan innan den lades fram. Reglerna säger nämligen att den ska presenteras senast den 1 april. Eftersom regeringen inte hann med det har oppositionen anklagat den styrande majoriteten för lagbrott.

Här kan du läsa femårsplanen i sin helhet.