söndag 15 april 2018

Rekordfå läser Islands två dagstidningar

Allt färre läser någon av de två isländska dagstidningarna. Bara 25,2 procent läste Morgunblaðið i mars. Räckvidden för konkurrenten Fréttablaðið var 42,1 procent. För bägge tidningarna är detta de sämsta siffrorna någonsin. Aldrig tidigare har intresset för att läsa någon dagstidning varit så litet på Island. Det visar statistik från Gallup.

De två kvarvarande isländska dagstidningarna fortsätter att tappa läsare. Gemensamt för den prenumererade Morgunblaðið och den gratisutdelade Fréttablaðið var att de i mars nådde ett nytt bottenrekord när det gällde läsning. Ingen av tidningarna har tidigare nått en så liten del av befolkningen.

Bara 25,2 procent läste Morgunblaðið. Och 42,1 procent läste Fréttablaðið. Just nu tappar Fréttablaðið läsare i en snabbare takt än Morgunblaðið. Sedan mars 2017 har Fréttablaðið minskat räckvidden med 3 procentenheter medan Morgunblaðið har förlorat 1,1 procentenheter.

Framtidsutsikterna för dagstidningarna är inte ljusa. Det är nämligen i första hand de unga islänningarna som ratar Fréttablaðið och Morgunblaðið. I mars nådde Fréttablaðið 33,8 procent av islänningar i gruppen 18 till 49 år medan Morgunblaðið i samma grupp lästes av 16,8 procent.

För Viðskiptablaðið och DV - som bägge nu utkommer en gång i veckan - var siffrorna för mars inte lika dystra. Räckvidden för DV var 10,6 procent - vilket betyder att den var oförändrad jämfört med februari. Under samma period ökade Viðskiptablaðið med 0,6 procentenheter till 9,3 procent.

Även här är det de unga islänningarna som sviker. Räckvidden för DV i åldersgruppen 18 till 49 år var 7,4 procent och för Viðskiptablaðið 7,3 procent.

Här kan du läsa mer om situationen för de isländska medierna.