lördag 28 april 2018

Sex av tio: Island är på rätt väg

Sex av tio islänningar anser att landet är på rätt väg. Inom loppet av ett år har andelen islänningar som oroar sig över framtiden minskat avsevärt. Den fråga som flest är bekymrade över är sjukvården. Män, höginkomsttagare och högskoleutbildade är mest nöjda med utvecklingen. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Allt fler islänningar har en positiv syn på landets framtidsutsikter. Under det senaste året har det blivit allt fler som anser att utvecklingen går år rätt håll. Nu svarar 57,9 procent att Island är på rätt väg. Det är en ökning med 12,2 procentenheter. Det är nu 42,1 procent som inte är optimistiska om samhällsutvecklingen - en minskning med 12,2 procentenheter.

Olika grupper har dock olika åsikter om framtiden. Män, högskoleutbildade, höginkomsttagare och personer bosatta i huvudstadsregionen är mer optimistiska. Pessimismen är mer utbredd bland kvinnor, pensionärer, personer med enbart grundskoleutbildning, låginkomsttagare och islänningar bosatta på landsbygden.

Sympatisörer till de tre regeringspartierna - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - anser i större utsträckning att Island går i rätt riktning. Anhängare till oppositionspartierna är mer skeptiska.

Mest tillförsikt har Självständighetspartiets väljare. Där svarar 80 procent att utvecklingen går åt rätt håll. Samma åsikt har 77 procent av Framstegspartiets och 70 procent av Gröna vänsterns sympatisörer.

Minst optimistiska är anhängare till Folkets parti. Där är det bara 31 procent som ser ljust på framtiden. För Piratpartiet är motsvarande siffra 42 procent, för Socialdemokraterna 48 procent, för Centerpartiet 49 procent och för Renässans 62 procent.

Den fråga som oroar flest är sjukvården. Det är 44 procent som anger situationen inom sjukvården som en av de tre saker som är skäl till bekymmer. Därefter följer korruption med 42 procent, bostäder med 42 procent, fattigdom och sociala orättvisor med 31 procent, utbildning med 17 procent, välfärdssystemet med 16 procent, brott och våld med 16 procent, moraliskt förfall med 14 procent, invandringsfrågor med 13 procent, ökande extremism med 12 procent, inflation med 10 procent, ekonomisk nedgång, klimatförändringar och barnfetma med 9 procent var, skatter och miljöhot med 9 procent var, arbetslöshet och terrorism med 2 procent var och tillgång till lånekapital med 1 procent.

Minst optimistiska om samhällsutvecklingen är personer som anger att fattigdom och korruption är aktuella problem.

Det är framför allt unga islänningar och personer bosatta i huvudstadsregionen som oroar sig över bostadssituationen. Pensionärer är i sin tur de som oftast uppger att fattigdom är ett problem. Kvinnor svarar i större utsträckning att sjukvård och bostäder är skäl till oro. Män upplever oftare att korruption är ett bekymmer.