torsdag 12 april 2018

Studentkår i Reykjavík inför könsneutrala titlar

Tolv titlar och andra benämningar inom studentkåren på Háskóli Íslands i Reykjavík blir könsneutrala. Syftet är att sprida ett språkbruk som är mindre könat och mer jämställt. Det enhälliga beslutet betyder att efterled som -maður, -mann och -mennska försvinner. Det uppger studentkåren i ett pressmeddelande.

Den senaste tiden har debatten om könsneutralt språk tagit fart på Island. Nu har studentkåren vid Háskóli Íslands i Reykjavík mot vad de beskriver som ett mindre könat och mer jämställt språkbruk. Beslutet innebär att tolv titlar och andra benämningar som används inom studentkåren nu förändras. Förändringarna går i linje med de två studentpartierna Vakas och Röskvas jämställdhetspolitik.

De efterled som försvinner är -maður, -mann och -mennska. De två första betyder båda 'man' och 'människa'. Det senare motsvarar det svenska efterledet -het men är bildat till mann.

Inom studentkåren är det följande tolv titlar som ändras: formaður ('ordförande') blir forseti, varaformaður ('vice ordförande') blir varafulltrúi, aðalmaður ('ordinarie ledamot') blir aðalfulltrúi, varamaður ('ersättare') blir varafulltrúi, maður ('människa') blir einstaklingur, námsmaður ('student') blir nemandi, fundarmaður ('mötesdeltagare') blir fundarmeðlimur, stjórnarmaður ('styrelseledamot') blir stjórnarmeðlímur, aðstoðarmaður ('assistent') blir aðstoðarmanneskja, framsögumanni ('talesman') blir flutningsaðili, formennska ('ordförandeskap') blir forsæti och nefndarmaður ('nämndledamot') blir nefndarmeðlimur.