lördag 26 maj 2018

Árneshreppur underkänner sexton av arton nyinflyttade

Sexton av de arton personer som folkbokförde sig i Árneshreppur strax före kommunalvalet får inte rösta i kommunen. Majoriteten i fullmäktige går på myndigheten Þjóðskrá Íslands linje och anser att de inte kan betraktas som bosatta i Árneshreppur. Men ännu en gång splittrar frågan om röstlängden kommunpolitikerna.

Kommunalval i Árneshreppur brukar sällan vara någon särskilt het fråga. Vid årsskiftet hade kommunen bara 46 invånare. De senaste årtiondena har inga partier kandiderat i kommunalvalen. I stället hålls personval till de fem platserna i fullmäktige.

Den senaste mandatperioden har varit annorlunda. Planerna på bygget av ett vattenkraftverk vid Hvalá har väckt starka känslor både i och utanför kommunen. Det första steget av bygget godkändes av fullmäktige med tre röster mot två.

Kraftverksbygget har blivit något av en nationell symbolfråga. De som är för vattenkraftverket hoppas på investeringar i infrastruktur och skatteintäkter som ska få en hotad bygd att överleva. Motståndarna hävdar att stora naturvärden offras utan att det finns några garantier för att bygden ska leva vidare.

Strax före dagens kommunalval folkbokförde sig plötsligt arton nya invånare i kommunen. Majoriteten av dem skrev sig på Drangar och Seljanes, gårdar som saknar vägförbindelse och som stått övergivna i flera decennier. Många av dem hade starka kopplingar till motståndare till kraftverksbygget.

Folkbokföringsflyttarna sågs som ett sätt att försöka kuppa kommunalvalet. Genom att rösta in motståndare i fullmäktige skulle kraftverksbygget kunna stoppas.

Þjóðskrá Íslands granskningar av adressändringarna avslutades i torsdags. Sexton av de arton flyttarna underkändes. Myndigheten beslutade dock att ändra ett tidigare beslut. Författaren Hrafn Jökulsson, som tidigare fått flytten underkänd, fick nu folkbokföringsadressen i Kaupfélagshúsið i Norðurfjörður godkänd. Det meddelade han på Facebook.

Myndigheten underkände däremot fem andra överklaganden. Skälet var att det enligt Þjóðskrá Íslands inte framkommit något som visade att de tidigare besluten varit felaktiga.

Kommunfullmäktige beslutade under torsdagskvällens sammanträde i enlighet med Þjóðskrá Íslands avgöranden. Men ännu en gång rådde oenighet i frågan. Beslutet klubbades med tre röster mot två. Samma personer som röstat nej till alla förändringar av röstlängden - och som också motsätter sig kraftverksbygget - sade nej även denna gång.

De två ledamöterna, Hrefna Þor­valds­dótt­ir och Ingólf­ur Bene­dikts­son, reserverade sig mot beslutet. De skriver i reservationen att de inte kan se varför vissa som inte bor i Árneshreppur hela året ska få vara folkbokförda i kommunen medan det ställs högre krav på dem som skrev sig i kommunen just före valet.

Kommunalrådet Eva Sigurbjörnsdóttir tog enligt Morgunblaðið upp en praktisk fråga på mötet. De fysiska exemplaren av röstlängden innehåller nu så många överstrykningar samt korrigerade överstrykningar att de blivit svåra att läsa. Därför skulle hon undersöka möjligheterna att få nya röstlängder från Þjóðskrá Íslands.

En av de fullmäktigeledamöter som står bakom kraftverksbygget är Guðlaugur Ágústsson, bonde på Steinstún. Han säger till Vísir att det trots skilda åsikter bland de boende i Árneshreppur ändå finns en stark sammanhållning:
"Jag anser att det främst är personer som inte bor här som ägnar sig åt tråkigheter och bråk. Jag måste säga som det är. Människor som satte röven i kommunen i sin ungdom, det är mest det, det är den mest högljudda gruppen. ... Vi här i bygden, om vi behöver göra något ihop så träffas vi bara och gör det. Dessa människor som flyttar sina folkbokföringsadresser norrut på detta sätt, dessa människor kommer inte att delta i det som vi gör. ... Om vattenledningsnätet går sönder här så samlas vi med våra spadar. Och jag vet att detta är människor som bara snörar morgonrocken lite tajtare runt sig i stället för att komma med sina spadar."
Här kan du läsa mer om turerna inför kommunalvalet i Árneshreppur.