fredag 11 maj 2018

Åter grönt ljus för flygtrafik över Öræfajökull

I snart ett halvår har beredskapen för ett vulkanutbrott i Öræfajökull varit förhöjd. Jordskalven i vulkanen fortsätter att vara ovanligt många. Dessutom expanderar Öræfajökulls södra sida - något som kan bero på nya inflöden av magma. Men färgkoden för flygtrafik har nu enligt ett pressmeddelande ändrats från gult till grönt.

Bara i år har över 700 jordskalv inträffat i Öræfajökull. Det största skalvet under den senaste månaden inträffade tidigt på morgonen den 24 april. Det skalvet uppmättes till 2,0. De flesta skalven i Öræfajökull har en magnitud omkring 1. Under natten mot torsdagen skedde en mindre jordskalvssvärm med epicentrum vid Hvannadalshnjúkur.

Nu sker några tiotal skalv i veckan i Öræfajökull. Det är något färre än när den seismiska aktiviteten i vulkanen tog fart under förra hösten. Antalet skalv är dock alltjämt ganska stort - men en tendens är att de minskar i styrka.

Det är snart ett halvår sedan beredskapen vid Öræfajökull höjdes. När beslutet togs den 17 november förra året var det inte bara efter ovanligt många jordskalv i området. Det fanns också tydliga tecken på ökande jordvärme och spår av vulkangaser vid Kvíá. På glaciärens topp hade en helt ny kaldera bildats som en konsekvens av snabb avsmältning efter den stigande jordvärmen.

Samtidigt som beredskapen höjdes ändrades också färgkoden för flygtrafik över Öræfajökull från grönt till gult. Den gula färgen betyder att vulkanen visar tecken på onormal aktivitet, men att det inte finns några konkreta tecken på att ett utbrott skulle vara nära förestående.

Nu har Veðurstofa Íslands åter ändrat färgkoden till grön. Myndigheten beskriver aktiviteten vid Öræfajökull som stabil. I nuläget är risken för ett vulkanutbrott litet.

Däremot behåller Almannavarnir den förhöjda beredskapen i området. Skälet är att oron inte bara gäller just ett vulkanutbrott. Det finns också en risk för jordskred, översvämningar och spridning av giftiga vulkangaser.

Fortfarande är också den geotermiska aktiviteten i området mer omfattande än normalt. Den är dock mindre intensiv nu än när kalderan bildades i november förra året. Det finns också tecken på att Öræfajökulls södra sida expanderar - något som kan bero på magma som rör sig uppåt i berget.

I veckan hölls ett informationsmöte för lokalbefolkningen om utvecklingen i Öræfajökull. Men det är inte bara risken för ett vulkanutbrott som oroar. Vid grannglaciären Svínafellsjökull har ett enormt klippblock brutit sig loss. Det finns en risk för att hela klippblocket - som kan ha en volym på 60 miljoner kubikmeter - faller nedför glaciärens sida.

Den första upptäckten gjordes redan hösten 2014. Då påträffade några bönder en ny spricka uppe på Svínafellsjökull. Nyligen upptäcktes en ny spricka i samma område. Enligt Veðurstofa Íslands är det troligt att de två sprickorna är kopplade till varandra. Området är ungefär 1 kvadratkilometer stort.

Exakt när sprickorna uppstod är oklart eftersom bägge upptäcktes av en slump. Av satellitbilder att döma bildades de mellan 2003 och 2011.

Det jättelika klippblocket är i rörelse. Hösten 2016 placerades mätutrustning vid den första sprickan. Inom loppet av ett år rörde den sig 0,4 till 1,3 centimeter. Till sommaren kommer ny mätutrustning - bland annat gps:er - att placeras vid sprickorna.

Hela klippblocket kan alltså med stor hastighet rasa nedför Svínafellsjökulls branta sidor mot landsbygden vid glaciärens fot. Men om det blir ett ras kan det också bli så att klippblocket splittras och faller i mindre delar.

Den första sprickan ligger i ett område 400 meter högre upp än istäckets högsta punkt. När isen som täcker utloppsglaciärers sidor försvinner - som den gjort vid Svinafellsjökull som en följd av de stigande temperaturerna - finns en risk för att branterna är mycket instabila. Berget riskerar därför att rasa ned på glaciären. Denna typ av ras kan bryta upp glaciäris och på så sätt skapa översvämningar.

Många turister rör sig kring Svínafellsjökull. Almannavarnir uppmanar alla i området att göra det med försiktighet eftersom det finns en risk för ras.

Här kan du läsa mer om utvecklingen i Öræfajökull.