lördag 19 maj 2018

Dagens bonuscitat

"Nu har bolaget levererat omkring 11 miljarder i vinst från projektet till statskassan. Detta har naturligtvis kostat massor men det har dock varit en ren vinst som är 11 miljarder."

Marta Jónsdóttir, vd för Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar som ansvarat för att förvalta och utveckla de fastigheter som amerikanska flottan efterlämnade när de sista styrkorna lämnade Nato-basen i Keflavík 2006, i Vísir om det ekonomiska resultatet av projektet.