söndag 20 maj 2018

Dagens bonuscitat

"Vi är oerhört bekymrade över situationen i trafikfrågor här i landet. Det är inte bara det att vägarna håller på att smulas sönder, utan trafiken har blivit så otroligt stor. Från vår synvinkel är läget sådant att det behövs en nationell kraftsamling för att få ordning på vägarna. Det behöver tänkas stort där och utan fördröjning investeras i denna infrastruktur."

Sigurjón Andrésson, chef för marknadsfrågor och förebyggande åtgärder vid försäkringsbolaget Sjóvá, i Morgunblaðið om det isländska vägnätets skick.