söndag 20 maj 2018

Dagens citat

"Vi skiljer oss från de övriga nordiska länderna på det sättet att vi inte har de stora musikföretagen. De är inte verksamma här - Sony, Universal och Warner. Som en konsekvens av det är branschen lite mindre eftersom här inte finns några utländska investeringar. Det är lite som att människor gör allt själva."

Sindri Ástmarsson, manager för isländska artister som Kaleo och Glowie, i RÚV om den isländska musikindustrin.